Nyheter

SSBs grensehandelstall forteller ingen ting om den digitale netthandelen som vi vet har økt dramatisk med 350-kronersgrensen og økningene i de såkalte sukkeravgiftene fra 1. januar 2018. Grensen på 350 kroner for netthandel er nå vedtatt fjernet, men først fra 1. januar 2020. (Foto: NHO Mat og Drikke)

Vil overvåke grensehandelen

Regjeringen vil lage et grensehandelsbarometer for å overvåke grensehandelen og nordmenns netthandel fra utlandet. NHO Mat og Drikke ønsker tiltaket velkommen.

Publisert Sist oppdatert

Da næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen den 29. november presenterte hovedtrekkene for stortingsmeldingen om handelsnæringen, som legges frem for Stortinget den 30. november, var etablering av et grensehandelsbarometer ett av tiltakene han trakk frem.

Nødvendig med mer innsikt

Det er veldig bra at departementet tar dette initiativet. Det er nødvendig med mer innsikt i innholdet og omfanget av grensehandelen. Samtidig er det viktig at et slikt barometer blir et presist verktøy som viser faktiske og reelle grensehandelstall, brutt ned på varegrupper og produkter, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk: Veldig bra at departementet tar dette initiativet. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

En stadig økende fysisk grensehandel, drevet av det særnorske høye avgiftsnivået, svekker konkurransekraften i norsk mat- og drikkenæring. Grensehandelen økte med hele 9,1 prosent fra 2016 til 2017, og i løpet av fjoråret la norske forbrukere igjen hele 15,1 milliarder kroner utenfor landets grenser.

Vet lite

Utover disse tallene er det lite vi vet om grensehandelen. SSB leverer kun utvalgsbaserte aggregerte tall for kvartalsvis og årlig fysisk grensehandel, målt i totalomsetning og antall kjøreturer til og fra svenskegrensen. De tilgjengelige tallene gir dermed ikke innsikt i hvor mye og hvilke varer og tjenester nordmenn handler i Sverige. SSBs grensehandelstall sier heller ingen ting om den digitale netthandelen som vi vet har økt dramatisk med 350-kronersgrensen.

En bedre forståelse

Med en helhetlig oversikt over grensehandelens omfang, vil norske politikere kunne få en bedre forståelse av hvilken enorm svekkelse grensehandelen påfører konkurransekraften til norsk mat- og drikkenæring, og gi grunnlag for å treffe gode og mer næringsvennlige beslutninger, sier Brubakk.

Stortingsmeldingen offentliggjøres etter statsråd i dag.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS