Hotell

Tipssaken: Hotellansatte vant i lagmannsretten

(Oppdatert) Hotellansatte fikk medhold i Borgarting lagmannsrett om retten til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Hotellansatte tapte saken da den gikk for tingretten i juni 2021.

Publisert Sist oppdatert

Parat gikk til sak for sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel. Det samme gjorde Fellesforbundet for sine medlemmer på Hotel Bristol.

– Hotellene har trukket omtrent 10,5 prosent av tipsen til arbeidsgiveravgift. Oslo Plaza Hotel har trukket 10 prosent til administrasjon, mens hotel Bristol har trukket 5 prosent. I tillegg har hotellene trukket fra skatt, pensjon og feriepenger. Blir denne dommen stående har ansatte rett til å beholde alle pengene, sier Parat-advokat Grete Dieserud.

Spørsmålet som ble avgjort i Borgarting lagmannsrett var om arbeidsgiverne, Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel, hadde rett til å foreta trekk i de ansattes tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dem inn som skattepliktig inntekt.

– Retten har nå kommet frem til at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av den såkalte styringsretten, slik hotellene har gjort siden 2019, sier Parat-advokaten.

– Vi er skuffet, og mener at resultatet er feil. Nå skal vi først diskutere dette med våre involverte medlemsbedrifter. Det er nærliggende å tro at saken vil bli anket til Høyesterett, sier advokat i NHO Reiseliv Kjell Ola Berg, som har prosedert saken på vegne av NHO Reiselivs medlemmer.

Bakgrunnen for saken er lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2019. Denne endret arbeidsgivers plikter til å innberette tips de ansatte mottar på jobb. Før denne lovendringen hadde ikke arbeidsgivere formelle plikter knyttet til tips de ansatte fikk.

– Blir dommen stående vil den få stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen i Norge, sier advokat Grete Dieserud.

Servitørene på Hotel Bristol er de som hadde størst tipsinntekter, på omtrent 75.000 kroner per år for servitører i full stilling.

– Konsekvensene av trekkene for disse ansatte utgjør omtrent 11.600 kroner i året, sier Parat-advokaten.

Dieserud sier hotellene nå er dømt til å tilbakebetale beløpene som tidligere er trukket.

– Dommen fra lagmannsretten er enstemmig og for mange av våre medlemmer er dette mye penger, sier hun.

Powered by Labrador CMS