Nyheter

Refueling a petroleum vehicle at gas station in warm sunset.

Svak nedgangen i servicehandelsmarkedet

Den totale omsetningen i servicehandelen i 2017 var på 14,2 milliarder kroner, noe som er en svak nedgang mot fjoråret på -0,7%. Det viser tall fra Servicehandelsrapporten 2018 utarbeidet av Nielsen Company.

Publisert Sist oppdatert

Det er bensinstasjonene som bidrar til denne nedgangen. Fra 2016 til 2017 var omsetning innen bensinstasjonene på 9,4 milliarder NOK, tilsvarende en nedgang på -1,0 % og 93 millioner kroner.

Omsetningen innen kioskkjedene var i 2017 på 4,8 milliarder NOK, og ligger dermed flatt mot fjoråret.

Blant bensinstasjonene er det Circle K som har høyest omsetning og en markedsandel på 32,8 prosent. For kioskkjedene er det Narvesen som er størst med en andel på 43,3 prosent. Utover dette ser vi noen mindre endringer i kjedeandeler sammenlignet med tidligere år.

Les mer om tallene her.

Powered by Labrador CMS