Nyheter

Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia, har i dag presentert tallene fra Kjøttets tilstand 2022. Foto: Animalia/Caroline Roka/Jonas Ruud

Størst økning for hvitt kjøtt

Årets rapport fra Animalia, «Kjøttets tilstand», viser en økning i det totale kjøttforbruket på seks prosent fra 2020 til 2021. Størst økning er det for hvitt kjøtt med hele 9,7 prosentpoeng.

Publisert Sist oppdatert

­Som 2020, var også 2021 preget av koronapandemien. Med stengte grenser og reiserestriksjoner var grensehandelen betydelig lavere enn tidligere. Samtidig økte importen av kjøtt fra 2020 til i fjor. Derfor er det solgt mer kjøtt i Norge enn årene før.

Betydelig innenlands etterspørsel

2021 var preget av at folk i større grad har tilberedt maten hjemme. I rapporten konkluderer Animalia med at endringer i forbruksmønster og levevaner, som følge av virusutbruddet, er årsaken til økningen.

– Markedssituasjonen var unormal, med betydelig økt innenlands etterspørsel. Både produksjons- og forbrukstall for 2021 viser økning for alle dyreslag, unntatt lam, sier Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia.

Sannsynligvis er dette en kortsiktig koronaeffekt, mener han.

– De langsiktige trendene indikerer en liten nedgang i kjøttforbruket. Det bekrefter de foreløpige prognosene for 2022, poengterer Ruud.

Hvitt kjøtt med størst økning

Tallene for 2021 viser en total økning i kjøttforbruket på 6 prosentpoeng. Økningen var størst for fjørfe, etterfulgt av svin og småfe. Her er tallene fra Animalias årlige rapport «Kjøttets tilstand, målt i kilo per innbygger:

Totalt kjøttforbruk: 54,9 kg, opp 6 prosentpoeng fra 2020

Herav rødt kjøtt: 41,8 kg, opp 5 prosentpoeng

Herav hvitt kjøtt: 11,8 kg, opp 9,7 prosentpoeng

Forbruket av hvitt kjøtt utgjør rundt 22 prosent av det totale kjøttforbruket, mens rødt kjøtt står for rundt 76 prosent. I 1990 var andelen henholdsvis 7 og 90 prosent for hvitt kjøtt og rødt kjøtt.

– Årets undersøkelse viser også at tilliten til både bransjen og produktene øker. Dette er gode nyheter i en urolig tid. Vi trenger en trygg og effektiv matproduksjon i Norge mer enn noensinne. Kjøtt og egg bør fortsatt ha en naturlig plass i det norske kostholdet, understreker Tor Arne Ruud.

Powered by Labrador CMS