Energistasjoner

Foto: Fortum

Skuffende om ladeinfrastruktur

Uten ambisiøse planer for ladeinfrastruktur vil Norge neppe nå målet om en elektrifisert bilpark. Fortum mener det er det skuffende at regjeringen ikke er mer konkrete i nasjonal transportplan 2022-2033.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 19. mars la regjeringen fram nasjonal transportplan 2022-2033, som skal presentere helheten i regjeringens transportpolitikk for de neste 12 årene.

- Det er skuffende å se at regjeringen ikke legger til grunn mer konkrete planer for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet. Det holder ikke med et pilotprosjekt som skal kartlegge og vurdere hvilke grep som kan gjøres på sikt. Antallet elbiler i hele landet har økt betydelig, men tempoet for antall ladere har ikke fulgt etter, sier Joel Järvinen, leder for Consumer Mobility i Fortum.

I Fortum arbeider de aktivt for at kundene lettere skal kunne leve mer miljøvennlige liv. Per i dag gir de tilgang til et av de største ladenettverkene i Norden, med flere ulike betalingsmuligheter skriver selskapet i en pressemelding.

- Manglende lademuligheter har blitt en av de største barrierene for å kjøpe elbil. Elbil er i flertall når det gjelder solgte nybiler i landet, men er fremdeles et sistevalg i distriktene. By og land må gå hånd i hånd om vi skal nå både 2025-målet og klimamålene, sier Järvinen.

I klimameldingen påpekte regjeringen at elbil skal bli et naturlig valg for norske bilister, men bransjen sliter med å bygge ut raskt nok til å tilfredsstille bilisters ladebehov. Om fem år vil det finnes tre ganger så mange elbiler på norske veier som i dag. I 2025 vil det være omtrent 1 million elbiler, og i 2030 er antallet det dobbelte om de politiske ambisjonene følges opp.

- Lading skal være lett og trygt. I Fortum har vi stor tro på at flere skal ha muligheten til å lade hjemme, uavhengig av hvor man bor i landet. Vi er positive til at regjeringen legger opp til å gjøre det lettere for markedsaktører å etablere og drive ladestasjonen. Men da må politikken og virkemidlene spisses mot løsninger som gjør lading lettere både hjemme og i distriktene der ladetilgangen fremdeles er lav, sier Järvinen.

Dersom vi skal ha med hele landet på elektrifiseringen av bilparken, vil det være behov for å gjøre tilgangen og tilbudet mer attraktivt i flere deler av landet. Da må vi ha en infrastruktur som støtter oppunder den ambisiøse elbilsatsingen.

- Det er flott at regjeringen legger opp til at flere skal benytte seg av kollektivtransport, sykkel og gange i byene. Men, vi må ikke glemme at det skal skapes miljøvennlige og effektive transportløsninger langs hele landet. Det skal være like lett å kjøre elbil på bygda som i byen. Her er elektrifiseringen av bilparken helt essensiell, og vi ønsker å bidra til at dette kommer mer på agendaen fram mot valget i høst, avslutter Järvinen.

Powered by Labrador CMS