Energistasjoner

Investeringer i ladeinfrastruktur skaper arbeidsplasser, mener generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Hun utfordrer regjeringen til å rulle ut nasjonal støtteordning (foto: Aksel Jermstad/Norsk elbilforening).

Skap arbeidsplasser - sats på lading av elbiler

Skap arbeidsplasser gjennom å gjøre lading av elbil tilgjengelig for alle, oppfordrer Norsk elbilforening.

Publisert Sist oppdatert

- Utbygging av ladeinfrastruktur er bra for å få grønn fart på en kriserammet økonomi, mener generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

I en omfattende tiltakspakke for å stimulere næringslivet i Viken i en krevende tid, er støtte til utbygging av ladeinfrastruktur i borettslag, blant virkemidlene.

- Viken fylke har skjønt det. Å gi flere borettslagsbeboere mulighet til å lade elbilen hjemme, kan sette folk i arbeid.

Å gi alle mulighet til å lade hjemme gir grønn vekst

I Granavolden-plattformen lovet regjeringen en nasjonal støtteordning slik at beboere i borettslag og sameier i hele landet skal kunne lade elbilen hjemme. Bu utfordrer regjeringen til å innfri sine tidligere løfter.

- Slik kan regjeringen bidra i mye større skala nasjonalt. For pengene som nå brukes for å få fart på økonomien, bør også styrke klimaomstillingen i årene som kommer.

Modellen for støtteordningen finnes allerede.

Regjeringen kan raskt gi Enova oppdraget med å forvalte ordningen etter modell som allerede brukes med stor suksess i Oslo kommune. En støtteordning til infrastruktur som gjør parkeringsplassen klar til lading, bør ha en ramme på minst 250 millioner årlig. Selve ladeboksen må beboeren kjøpe og installere selv.

Ruster Norge til nullutslipp

- Det er bare å sette i gang. Utfordringen fremover blir å finne løsninger som kan kombinere arbeidsplasser og verdiskapning med langsiktig miljøpolitikk, sier Christina Bu.

Hun mener de langsiktige krisepakkene fra regjeringen må ruste Norge til å bli et nullutslippssamfunn.

- For å nå målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025, må det gjøres betydelige investeringer i ladeinfrastruktur. Det må vi nå se som en mulighet, sier Christina Bu.

Powered by Labrador CMS