Nyheter

- Regjeringen ignorerer grensehandelsproblemet

- Det er bra at regjeringen foreslår avgiftsreduksjoner, men lavere avgifter på lettbrus monner likevel ikke for å bremse grensehandelen. Skal produksjon, verdiskaping og arbeidsplasser hentes hjem til Norge, må Stortinget allerede nå begynne jobben med å harmonisere det norske avgiftsnivået med det svenske konkurrenter har, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår en differensiert avgift på alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet for 2021. Forslaget innebærer at avgiften graderes etter sukkerinnhold, og innebærer en avgiftslettelse i størrelsesordenen 350 millioner kroner på årsbasis. Regjeringen foreslår at avgiftsomleggingen skal skje fra 1. juli 2021.

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. Foto (Foto: NHO)

- Det er positivt at regjeringen ønsker å redusere avgiften på alkoholfrie drikkevarer, men reduksjonen er for liten til å påvirke grensehandelen. For norske mat- og drikkeprodusenter er det avgjørende at det samlede avgiftstrykket reduseres ytterligere i budsjettet for 2021, sier Brubakk.

Avgiftskutt kan gi 7800 flere arbeidsplasser

NHO Mat og Drikke mener at lavere avgifter i Norge vil føre til økt salg og høyere omsetning av produkter som normalt ville blitt handlet over grensen og gi økte avgiftsinntekter til staten.

Beregninger som NHO har utført viser at dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på bl.a. alkohol halveres, vil dette kunne gi 7800 flere arbeidsplasser innen dagligvarehandel og mat- og drikkenæringen.

- Veksten vi har sett i produksjon og salg av mat og drikke på norsk side av grensen, og på Vinmonopolet i perioden med stengte grenser, illustrer hva en avgiftsharmonisering vil kunne gi, sier Brubakk.

Mer kunnskap nødvendig

- Vår klare anbefaling er videre at Stortinget nå bør be regjeringen om en grundig gjennomgang av omfanget og virkningene av grensehandelen. Det er behov for mer kunnskap om konsekvensene grensehandelen har for blant annet næringsvirksomhet, folkehelse, forbrukeradferd, smugling og annen kriminalitet, transport og klima, sier Brubakk.

- Deretter bør vi kunne følge det danske eksempelet, og få et bredt politisk flertall bak et mål om å harmonisere avgiftsnivået mellom Norge og Sverige på en måte som skaper forutsigbarhet, stabilitet og likeverdige konkurranseforhold for mat- og drikkenæringen, avslutter Brubakk.

Her finner du NHO Mat og Drikkes Grensehandelsrapport 2020

Powered by Labrador CMS