Nyheter

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

- Regjeringen gjør ikke jobben sin i avgiftspolitikken

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har avklart om sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer er forenlige med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Publisert Sist oppdatert

Dersom det viser seg at en eller begge avgiftene innebærer ulovlig statsstøtte, kan bedrifter som i god tro har forholdt seg til norske myndigheters forståelse av avgiftsplikten måtte betale avgift for produkter som har vært avgiftsfrie ti år tilbake i tid, såkalt krav om reversering av støtte.

- Usikkerheten er naturligvis helt uholdbar for de bedriftene som kan bli berørt, og det er uforståelig at regjeringen ikke tar ansvar for å skape rettslig sikkerhet i en situasjon de fire regjeringspartiene skapte gjennom avgiftsøkningene i 12. time i statsbudsjettet for 2018, sier Petter Haas Brubakk.

- At Finansdepartementet selv mener avgiftene er i tråd med statsstøtteregelverket, gir bedriftene ingen rettslig sikkerhet i forhold til regelverket i EØS-avtalen og mulige konsekvenser i form av tilbakebetaling. Det burde være en opplagt plikt for regjeringen å bidra til at det hersker full rettslig sikkerhet om at det norske avgiftsregimet er lovlig eller ikke. Dette spørsmålet skulle regjeringen ha avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for lang tid siden. Dessverre har regjeringen ikke gjort dette.

NHO Mat og Drikke klaget i desember 2017 avgiftsøkningene inn for ESA. Senere har også Hval Sjokoladefabrikk ASA klaget på utformingen av sjokolade- og sukkervareavgiften.

For å legge til rette for en politisk løsning, anmodet NHO Mat og Drikke og Hval tidligere i år ESA om å avvente videre behandling av klagene på sjokolade- og sukkeravgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer frem til statsbudsjett for 2020 er endelig vedtatt. Selv om Hval nå har bedt ESA gjenoppta klagebehandlingen, mener NHO Mat og Drikke at Stortinget fortsatt har tid og handlingsrom til å bidra til en forsvarlig løsning på den usikkerheten som nå hersker. Derfor avventer NHO Mat og Drikke det endelige vedtaket om avgiftsutformingen for 2020 i Stortinget den 13. desember 2019.

Powered by Labrador CMS