Energistasjoner

Nå kommer hurtigladernettet i Namdal og Nordland

Utbyggingen av hurtigladere i Namdalen og Nordland skyter nå fart. Enova gir 14,8 millioner kroner i støtte til Helgeland Kraft Vannkraft AS og BKK Elektrifisering AS for etablering av i alt 12 ladesteder i regionen.

Publisert Sist oppdatert

BKK vinner den andre konkurransen – Nordland Nord. Her skal BKK bygge til sammen fem ladesteder ved Skogvatnet (Bjørnfjell), Steigen, Gullesfjord/Lofastkrysset, på strekningen Risøyhamn/Andenes og på strekningen Gimsøystraumen bruk – Reine på Vestvågøy. Totalt for begge pakkene blir det etablert 48 hurtig- og lynladepunkter.

Gunnel Fottland i Enova.

– Transportsektoren står for en tredel av norske klimagassutslipp, og personbilene alene utgjør en tredel av dette igjen. Enova skal være en avgjørende drivkraft i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med denne støtten håper vi at satsingen rundt utslippsfri transport skyter enda mer fart, sier markedssjef for transport Gunnel Fottland i Enova.

Bred interesse

Støtten til etablering av hurtigladernettet i Nordland og Namdalen ble gjennomført som en konkurranse. Enova har mulighet til å gi støtte på opptil 100 prosent av investeringskostnadene og Fottland forteller om bred interesse for å delta i konkurransen.

– Vi fikk inn fire kvalifiserte søkere på hver av pakkene, noe vi er svært fornøyde med. Dette gir jo best mulig resultat ut av hver støttekrone. Både Helgeland Kraft og BKK vinner fordi de har de laveste støttebehovene samtidig som de treffer kvalifikasjonskriteriene, sier Fottland.

Nett av hurtigladere

Nettet av hurtigladere i Namdalen og Nordland vil etter alt å dømme stå klare senest høsten 2022. Det betyr at elbilister kan planlegge reiseruter både langs Kystriksvegen og i Lofoten.

– Regjeringen har lagt frem en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene. For å nå disse målene er det blant annet viktig med god infrastruktur for lading av elbiler. Gjennom Enova legger vi til rette for at det skal være enkelt å kjøre elbil i hele Norge. Denne tildelingen gjør det enklere å bruke elbil blant annet i Namdalen, langs Kystriksveien i Nordland og i Lofoten og Vesterålen - til glede både for de som bor og ferierer der, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

Fornøyde vinnere

De to vinnerne av konkurransen er svært fornøyde med tilliten fra Enova.

– Vi gleder oss til å gjøre det enklere å ferdes med ladbar bil i disse områdene. Vi har hurtig- og lynladere 137 steder i Norge, men dette blir våre fem nordligste hurtigladere. Nå vil vi se hvor raskt vi kan få på plass laderne på disse fem stedene. Vi vet både lokalbefolkning og turister har savnet flere ladere, og vi gleder oss til å åpne disse laderne, sier Odd Olaf Askeland, leder for BKKs hurtigladersatsning.

– Helgeland Kraft har ambisjoner om å være en tydelig drivkraft i det grønne skiftet på Helgeland. En infrastruktur for lading av elbil er grunnleggende for å oppnå en elektrifisering av bilparken i regionen. For oss handler dette om å tilrettelegge for å ta i bruk elektriske alternativer, og er helt i tråd med vår satsning på bærekraft og utvikling av fornybare Helgeland, sier Torkil Nersund, daglig leder i Helgeland Kraft Vannkraft AS.

Powered by Labrador CMS