Nyheter

Minimalt med uønskede stoffer i knekkebrød og frokostblandinger

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer.

Publisert Sist oppdatert

Totalt ble det analysert 19 prøver av brød, knekkebrød og frokostblandinger fra produsentene Pågen, Coop, Bakers, First Price, Mesterbakeren, Nestle, Kellogs, Quaker, Vita og Wasa. Utvalget var bestselgere i det norske markedet. Analysene ble gjennomført i 2016 og 2017 av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på oppdrag for Mattilsynet.

Lave nivåer av uønskede stoffer

Resultatene fra samtlige analyser var under grenseverdiene som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier. Akrylamidinnhold var også under veiledende verdier. Akrylamid dannes naturlig når stivelsesholdige matvarer varmebehandles ved temperaturer over 120 grader. Det er ingen fastsatte grenseverdier for akrylamid i mat, men EU har nylig satt veiledende verdier for akrylamid i ulike matvarekategorier.

DON er et mykotoksin (muggsoppgift) som kan finnes i korn og kornprodukter. Analyseresultatene var godt under de grenseverdiene som er satt for stoffet i de utvalgte prøvene.

Oppdatering av næringsstoffer i Matvaretabellen

Analysene av næringsinnhold i brød, knekkebrød og frokostblandinger ble gjort for å oppdatere næringsstoffverdier i Matvaretabellen. Frokostblandinger og brød ble sist analysert i 2003 og i 1998. Endring i både analysemetoder og i oppskrifter (som f.eks. lavere saltinnhold) medførte behov for å analysere disse basisvarene på nytt. Produktene som ble tatt ut er ikke helt sammenligningsbare med tidligere analyseprosjekter, men tendensen er at saltinnholdet har gått ned i korn-produktene. Dette samsvarer med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon.

-Produktene vi har analysert er bearbeidede matvarer som bidrar til saltinntaket i befolkningen. Analysene våre viser at saltinnholdet har gått ned i frokostblandinger og brød siden de sist ble analysert. Dette viser at bransjen jobber aktivt med å få ned saltinnholdet i produktene og dette er i tråd med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Mattilsynet arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat og drikke. Kunnskap om det norske matvaremarkedet og overvåking av næringsinnhold og uønskede stoffer er et viktig ledd i dette arbeidet. Næringsstoffverdiene for brød, knekkebrød og frokostblandinger finner du i Matvaretabellen.no.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS