Nyheter

(Ill.foto: Colourbox)

Kraftig vekst i nordmenns netthandel

Stortingsmelding om handelsnæringen

Publisert Sist oppdatert

I 2018 handlet vi for 60 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Det er nesten fem ganger så mye som i 2010. Avviklingen av 350 kronersgrensen fra nyttår vil gjøre det mindre gunstig å handle mat- og drikkevarer fra utlandet.

Av beløpet på 60 milliarder kroner, fordelte 23 milliarder kroner seg på varer og 37 milliarder kroner seg på tjenester. Det kommer frem i en ny rapport SSB har laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Handelsnæringen møter økt konkurranse fra utenlandske nettbutikker. Denne statistikken gir oss en bedre oversikt over utviklingen i netthandel til og fra Norge, sier næringsminister Iselin Nybø.

Handelsnæringen gjennomgår store endringer, og regjeringen ønsker å legge til rette for god omstilling i næringen.

Statistikken gir også interessant informasjon om omfanget av netthandel og hvilke varer og tjenester som handles på nettet. Denne kunnskapen tar vi med oss videre, sier finansminister Jan Tore Sanner.

I stortingsmeldingen om handelsnæringen, som ble lagt frem i slutten av 2018, varslet regjeringen at den ville utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer.

Som oppfølging av dette, har Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet fått utarbeidet ny statistikk om grensehandel, og nå er statistikken om grensekryssende netthandel klar.

Den nye rapporten viser utviklingen i nordmenns netthandel fra utlandet basert på kortdata fra 2010-2018. Statistikken viser hvilke varer og tjenester vi handler og fra hvilke land. Statistikken kartlegger også utlendingers bruk av kort på norske nettsider.

Avvik

ler 350-kronersgrensen

Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Dette har vært en konkurranseulempe for norsk handelsnæring og næringsmiddelindustrien. Nå fjernes 350-kronersgrensen ved handel fra utlandet.

De siste årene har vi sett en utvikling der nordmenn netthandler brus, sjokolade og godterier fra Sverige. Fra 1. januar 2020 har regjeringen avviklet 350-kronergrensen for avgiftsfritt kjøp av næringsmidler. Dette vil gjøre det mindre gunstig å netthandle mat- og drikkevarer fra utlandet.

Fra 1. april 2020 legges det opp til å fjerne grensen for resterende varer, blant annet klær, sko og elektronikk. For slike varer innføres det samtidig en forenklet ordning for å betale merverdiavgift. Det er den utenlandske selger eller plattform som blir ansvarlig for å oppkreve merverdiavgiften for slike varer med verdi opp til 3 000 kroner.

Powered by Labrador CMS