Energistasjoner

Joar Brunes (CEO i Kople) og Frederic Hauge (Stifter av Bellona) møttes på et av Koples ladesteder fredag. Begge er fornøyde med at Bellonas ladenettverk eRoute71 videreføres som en del av Koples ladenettverk. Foto: Kople

Kople kjøper opp Bellonas ladeselskap

Bellona opprettet i 2014 en ladeinfrastruktur med over 20 ladesteder med normalladere, under navnet eRoute71. Nå blir disse laderne en del av Kople-nettverket.

Publisert Sist oppdatert

­Bellona kontaktet Kople da de så at det var hensiktsmessig at en etablert ladeoperatør tok over det landsdekkende ladenettverket som de hadde jobbet opp. Slik kunne det driftes på en god måte, og bli utviklet videre.

Bellonas jobb er gjort

– Vi etablerte eRoute71 for å sette søkelyset på behovet for en ladeinfrastruktur for elbiler i Norge. Etter hvert har store aktører etablert seg, og vår jobb er gjort. Vi er veldig fornøyde med at et selskap som Kople, som er en ypperlig aktør for å jobbe videre med elektrifisering, overtar selskapet, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Lokasjonene hvor Bellona har opprettet ladesteder er attraktive, og godt besøkt.

– Bellona har hatt et godt samarbeid med engasjerte lokasjonseiere, som vi gleder oss til å videreføre. Disse lokasjonseierne var ekstra tidlig ute med å se behovet og muligheten for å legge til rette for elbillading. Vi skal sørge for at ladetilbudet også fremover blir relevant og brukervennlig. Dette innebærer å tilby gode og enkle betalingsløsninger på laderne, synlighet i ladekart samt å utvide lokasjonene når vi ser at ladekundene har behov for et større ladetilbud. Nå som elbilandelen er såpass mye høyere enn hva den var i 2014, er flere av lokasjonene allerede modne for utvidelse, sier Joar Brunes, daglig leder i Kople.

Destinasjonslading der folk er

Kople satser på destinasjonslading, og jobber stadig for å opprette ladetilbud på steder hvor man oppholder seg over lengre tid. Elbilistene ønsker ofte å lade der de er, i stedet for å stoppe å lade langs veien. Slik lading, som ofte foregår over natt, utnytter også strømnettet på en bedre måte. Destinasjonslading er dermed viktig for videre elektrifisering av personbilmarkedet.

– Satsingen vår på destinasjonslading får et godt løft, nå som eRoute71 ladestedene kommer inn i Koples ladenettverk. Vi er stolte av at Bellona har tillitt til at vi kan ta arbeidet deres med eRoute71 videre til nye høyder, avslutter Brunes.

Powered by Labrador CMS