Nyheter

Omlasting: Tomgodset kjøres med tog til Bergen før det lastes om til biler for videretransport den siste strekningen til Hansa Borgs bryggeri på Kokstad.

Hansa Borg kaster seg på toget

I løpet av 2024 skal all transport av boksemballasje foregå med tog nesten helt frem til bryggeriet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

– Ved å flytte 80 prosent av tomgodstransporten vår fra vei til bane, reduserer vi CO2-avtrykket vårt på distansen med 95 prosent, sier kommunikasjons- og bærekraftleder Stina Kildedal-Johannessen.

Hansa Borg er i ferd med å flytte tomgodset – det vil si øl- og ciderbokser – fra den svenske leverandøren Ball fra vei til tog når boksene skal frem til Bergen.

– Sammen med malttransporten som også går med tog, tilsvarer tiltakene kutt i CO2-utslippet tilsvarende det 6500 mål skog kan absorbere i løpet av ett år, konstaterer Kildedal-Johannessen.

20 prosent buffer

Byttet av transportmidler for tomgodset er et omfattende prosjekt, som Hansa Borg har arbeidet med rundt ett år.

– Vi startet testingen i august i fjor og har nå flyttet 80 prosent av tomgods-transporten fra lastebiler over til godstog, forteller Stina Kildedal-Johannessen.

For å sikre seg mot stengt jernbane, uvær eller andre uforutsette hendelser har Hansa Borg beholdt en buffer på 20 prosent veitransport.

– I løpet av 2024 er planen å gå over til 100 prosent på tog. Nå frakter vi så mye vi kan med godstog, fastslår hun.

Med bil den siste biten

For cirka to år siden overførte Hansa Borg malttransporten fra vei til bane.

– Vi prøver hele tiden å finne steder vi kan redusere utslippene, og går derfor systematisk gjennom leverandørlisten vår, fremholder Stina Kildedal-Johannessen.

Litra tar hånd om malttransporten for Hansa Borge, og har flyttet store deler av denne fra vei til tog. Der det ikke er mulig, har transportøren investert i trekkvogner drevet med biogass for å minimere utslippene.

– De biogass-drevne vognene kjører blant annet maltet fra jernbanen fremt til bryggeriet på Kokstad, forteller Kildedal-Johannessen.

– Hvordan fraktes boksene fra jernbanen til bryggeriet?

– Containerne med bokser flyttes fra bane til bil og fraktes med trekkvogner.

– Hvor klimavennlig er egentlig det?

– Bring har planer om å investere i ellastebiler, noe som vil gi et enda lavere klimaavtrykk, forsikrer bærekrafts-sjefen.

To fluer i ett smekk: – Vi har lykkes med å kutte utslipp uten å miste konkurransekraft, sier kommunikasjons- og bærekraftleder Stina Kildedal-Johannessen i Hansa Borg.

Skal halveres

For Hansa Borg har det stor betydning å ha effektive og trygge transportveier til og fra Bergen.

– Vi ønsker å et levende næringsliv på Vestlandet også i fremtiden, understreker Stina Kildedal-Johannessen.

Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og står for 31 prosent av klimagassutslippene. Av de 31 prosentene skyldes to tredjedeler næringstransporten. Innen 2030 skal utslippene fra transportsektoren halveres, så lyder i hvert fall det nasjonale målet.

– For vår del arbeider vi hele tiden med å finne langsiktige løsninger som kan redusere klimaavtrykket vårt, forsikrer Stina Kildedal-Johannessen.

Ønsker seg en sikrere vei

Kravene til mattrygghet er en utfordring for Hansa Borg. De skal ivaretas også under transporten over værharde fjellpartier.

– Dette har krevet omfattende testing og investeringer, og bærer frukter på flere områder, da vi har lykkes med å kutte utslipp uten å miste konkurransekraft, påpeker Kildedal-Johannessen.

Strekningen Bergen-Voss byr på utfordringer for alle som ferdes på E16. Strekningen har blitt kalt Norges verste vei på grunn av faren for skred og steinsprang.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har uttalt at Bergen-Voss er en strekning man skal satse på med ny vei og jernbane.

Det er flere enn Hansa Borg som er spente på hva som blir prioritert i neste Nasjonale Transportplan. Etter planen skal regjeringen legge den frem i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS