KBS

Nå som fusjonen blir et faktum, vil snart Uno-X fylle drivstofftankene ute på Best-stasjonene.

Fusjonen er godkjent

Konkurransetilsynet har godkjent fusjonen mellom YX og Best Stasjon. Som tidligere omtalt, får Uno-X en liten eierandel i det nye selskapet.

Publisert Sist oppdatert

­I slutten av januar ble det kjent at selveierne i YX og Best ønsker å slå seg sammen, og at saken lå til behandling hos Konkurransetilsynet.

Nå er saken ferdigbehandlet, og tilsynet gir fusjonskameratene grønt lys. Det betyr i praksis at de 180 selveierne i YX og de 130 selveierne i Best går sammen i det som blir et nyopprettet selskap, i samarbeid med Reitan-eide Uno-X Mobility.

Mer konkurranse

Styreleder Annar Sletvold i Gir Norge AS, som er YX-selveiernes eget selskap, bekrefter at de har fått klarsignal til å gjennomføre fusjonen.

– I utgangspunktet tenkte vi dette skulle være en grei sak for Konkurransetilsynet å behandle, men det ble mer krevende enn først antatt, forteller en fornøyd og lettet styreleder.

Annar Sletvold blir styreleder i det nye selskapet. Foto Are Knudsen

Det er en beskrivelse som bekreftes ved gjennomgang av tilsynets postjournaler, hvor partene blir bedt om å sende inn omfattende tilleggsdokumentasjon.

– Vi ble litt overrasket over apparatet som ble satt i gang, med tanke på at dette er snakk om selveiere som ønsker å etablere en ny aktør i drivstoffmarkedet. Dette gir jo mer konkurranse, ikke mindre. Men så fikk vi plutselig beskjed om at de ikke trengte all dokumentasjon likevel, og at saken var avsluttet, forteller Sletvold.

Legger slagplan

Denne uken skal partene møtes på Gardermoen for å legge en slagplan for de neste stegene i prosessen. Men fusjonsdatoen er allerede satt.

– 1. mai blir fusjonen offisielt gjennomført, opplyser Annar Sletvold, som blir styreformann i det nye selskapet.

Som Dagligvarehanelen tidligere har omtalt, får selveierne i YX og Best aksjemajoriteten i selskapet, med førstnevnte som største eier. I tillegg skal Uno-X ha en liten aksjepost.

– Spratt sjampanjekorken da beskjeden fra Konkurransetilsynet kom?

– Nei, men vi er veldig fornøyde. Jeg har jobbet ganske intensivt med dette i ti måneder, og det har vært en ganske krevende prosess, så nå ser jeg frem til å «bare» være styreformann, humrer Sletvold.

Powered by Labrador CMS