Nyheter

(Foto: Colourbox)

Færre overnattinger i Norge

Ferske tall viser en nedgang i antall overnattinger ved alle typer overnattingsbedrifter i Norge i september i år, målt mot september i 2017. Dette er den første måneden i 2018 der vi har en nedgang innenfor alle former for overnattinger.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra SSB viser at det var om lag 2,7 millioner overnattinger i september 2018. Det er en nedgang på 4,1 prosent målt mot samme måned i 2017.

Hotellnæringen har hatt minst nedgang med 3 prosent, mens camping falt med 5,4 prosent og hyttegrender falt med hele 12 prosent.

Målt opp mot september i 2017, var nedgangen størst i Vestfold, Oslo og Rogaland. Til tross for en nedgang på over 100 000 overnattinger i Norge, var det en økning i Akershus, Møre og Romsdal og Finnmark.

Økningen i Akershus og Finnmark kom som en følge av at flere nordmenn overnattet, mens økningen i Møre og Romsdal i størst grad skyldes flere utenlandske overnattinger.

Færre hotellovernattinger i Oslo

I løpet av september var det om lag 2,1 millioner overnattinger ved norske hotell, som er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med september 2017. Nedgangen kan særlig knyttes til færre hotellovernattinger i Oslo, der overnattinger gikk ned med 5,5 prosent.

En økning i overnattingene i Møre og Romsdal og Akershus bidro til å dempe nedgangen. På Svalbard var det også en økning i hotellovernattingene, på 16 prosent.

Færre briter, flere amerikanere

For landet som helhet var det nedgang i både norske og utenlandske hotellovernattinger. Færre overnattinger med gjester fra Storbritannia var en viktig årsak til nedgang i utenlandske overnattinger. På motsatt side var det 20 prosent flere amerikanere som overnatta på hotell i Norge målt mot samme måned året før.

Gjennomsnittsprisen per rom var 987 kroner i september i år, og det er om lag samme nivå som i september 2017. Losjiomsetningen er derimot 2,4 prosent lavere.

Hordaland hadde størst reduksjon i både losjiomsetning og pris per rom med henholdsvis 20 og 16 prosent, dette kan forklares med sykkel-VM i september 2017. Det var et høyt belegg og høyere priser i Bergensområdet under dette arrangementet.

Rogaland var fylket med nest størst nedgang i losjiomsetning, med 13 prosent. Akershus, Møre og Romsdal og Svalbard hadde en oppgang i losjiomsetning.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS