Nyheter

Coop Obs felt i MFU

Bruk av konseptet «Barnas Uker» i kombinasjon med markedsføring av snacks og godteri ansett som brudd på MFUs retningslinjer.

Publisert Sist oppdatert

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på en kundeavis fra COOP Obs hvor konseptet «Barnas Uker» var profilert sammen snacks- og godteriprodukter, som er omfattet av MFUs produktliste.

Kundeavisens oppslag med et stort utvalg produkter på MFUs produktliste, og et iøynefallende banner med teksten «Barnas Uker» i barnslig utforming, appellerer etter MFUs vurdering klart til barn.

Utvalget er enig med Coop Obs i at mediet som er brukt, en kundeavis, ikke hovedsakelig retter seg mot barn. MFU mener imidlertid det må forventes at en profesjonell aktør som Coop, som bør være vel kjent med MFUs retningslinjer, ikke blander sammen konsepter som «Barnas Uker» med produkter som står på MFUs produktliste.

Etter en helhetsvurdering konkluderte MFU med at oppslaget er et brudd på MFUs retningslinjer. Det ble særlig lagt vekt på at hele varegruppen snacks og godteri gjennom profileringen ble gjort til en del av konseptet «Barnas Uker».

Klagen mot Coop Obs ble dermed tatt til følge, og Coop iverksatte forbedrende tiltak straks klagen forelå.

Powered by Labrador CMS