Nyheter

MANGE LAR SEG FRISTE: Usunn hurtigmat kan bli en farlig vane for travle bønder, frykter Ruralis-forsker Reidar Almås. (Foto: Colourbox)

Bytter bondekost med burgere og pølser

Livet som travel bonde kan gjøre det vanskelig å opprettholde sunne måltidsvaner, viser en ny undersøkelse. Det er for fristende å fylle i seg raske kalorier, mener eksperter.

Publisert Sist oppdatert

Kun en fjerdedel av bøndene klarer alltid å spise regelmessige og fullverdige måltider gjennom en hektisk arbeidshverdag, viser undersøkelsen, som er utført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring.

Drøyt halvparten svarer at de som regel klarer å sørge for dette. 22 prosent oppgir at det er meget varierende, eller at de oftest ikke får det til.

Kosthold, livsstil og helse henger nøye sammen, så resultatene gir en viss grunn til bekymring på bøndenes vegne. Dessuten vet vi at lange økter uten pauser og styrkende måltider øker risikoen for ulykker i landbruket, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

En tredjedel av bøndene mener de er nøye med å sørge for at kostholdet skal være tilstrekkelig rikt på fisk, frukt og grønnsaker.

Samtidig innrømmer over halvparten at de ikke legger nok vekt på dette, og mer enn én av ti svarer at de sjelden eller aldri tenker på det. Den siste gruppen er vi urolige for, sier Wiig Syvertsen.

Mindre fysisk aktive

Moderne gårdsdrift innebærer at bønder sitter mye på traktoren og er mindre fysisk aktive enn tidligere generasjoner, ifølge Reidar Almås, professor emeritus i bygdesosiologi ved NTNU og forsker i Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning.

Graden av manuelt arbeid er redusert, og tiden til stillesittende kjøring har økt. Allikevel er det lite som tyder på at kaloriinntaket går ned. Isteden øker kroppsvekten, og det samme gjør risikoen for hjerte- og karsykdommer, sier Almås.

Han sto i spissen for omfattende helseundersøkelser i landbruket allerede på 1980- og 1990-tallet, og fant tidlige tendenser til kostholdutfordringer blant bønder.

I mellomtiden har man fått større tilgang til usunn hurtigmat også på bygdene. Bondekosten byttes ut med burgere, og pølsedisken på bensinstasjonen er blitt fast lunsjsted for mange. To varme måltider om dagen er en dårlig oppskrift på god helse.

Lite røyk og snus

Den nye helseundersøkelsen fra Landkreditt Forsikring viser ellers at de aller fleste bønder avstår fra røyk og snus.

Svarene på dette spørsmålet er et klart lyspunkt, og parkerer eventuelle gamle myter om at bøndene er storforbrukere av tobakk, sier Ane Wiig Syvertsen.

Snaut ni prosent oppga at de røyker. Litt under 14 prosent bruker snus. 77 prosent svarte et klart nei på begge deler.

Vi kommer til å følge opp både disse og andre funn i undersøkelsen i vår kontakt med bøndene og landbrukets organisasjoner. Innsatsen vi sammen kan gjøre for helse, miljø og sikkerhet i yrket må fortsatt ha høy prioritet.

Powered by Labrador CMS