Nyheter

Overgangen til flasker av resirkulert plast i Norge er en del av Coca-Cola sin internasjonale strategi, World Without Waste, der målet er en verden uten emballasjeavfall.

Alle norske flasker skal lages av 100 prosent resirkulert plast

Norge er et av de første landene i verden der Coca-Cola vil gjennomføre store endringer på emballasjen: Alle flaskene skal lages av 100 prosent resirkulert plast. - Vi har et ansvar for å bidra til en sirkulær økonomi, sier Barbara Tönz, Country Director for Coca-Cola Norge.

Publisert Sist oppdatert

Fra første halvår i 2021 vil alle flaskene Coca-Cola produserer i Norge lages utelukkende av resirkulert plast, bortsett fra kork og etikett. Dette betyr en årlig reduksjon i bruken av ny plast med 4 300 tonn (75 prosent), og i klimautslippene fra flaskeproduksjonen med 28 prosent. De nye flaskene skal pantes som før.

Bidrag til målet om en norsk sirkulær økonomi

– Plast er en klimaeffektiv form for emballasje når den samles inn og brukes på nytt. Vi håper vår overgang til 100 prosent resirkulert plast kan bidra til målet om en norsk sirkulær økonomi for plast; et lukket kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje samles inn og gjenvinnes, sier Carl Lescroart, administrerende direktør for Coca-Cola European Partners Norge.

Flasker med Coca-Cola, Fanta, Sprite og Urge i norske butikkhyller vil dermed være laget av 100 prosent resirkulert plast¹ utpå nyåret.

Norge som spydspiss

Strategien legger til rette for at enkelte land kan gå foran med tiltak når forutsetningene er til stede – og det er nå tilfellet i Norge.

– I Norge har vi forutsetningene for å lede an på dette området. Vi har verdens kanskje beste system for panting, som driftes av Infinitum. Dette velutviklede pantesystemet og nordmenns sterke ønske om å bruke det, sammen med endringer som den vi nå gjennomfører, betyr at målet om en sirkulær økonomi for plast er mer oppnåelig her enn kanskje noe annet sted i verden. Som en stor aktør har vi et ansvar for å bidra til denne utviklingen, og det er det vi nå gjør, sier Barbara Tönz.

– For oss er overgangen til 100 prosent resirkulert plast på flaskene det eneste riktige å gjøre. Vi har jobbet lenge med bærekraftig emballasje, blant annet da vi tok i bruk PlantBottle – laget av 22,5 prosent plantemateriale og 25 prosent resirkulert plast – på våre norske flasker i 2013. Når vi går over til kun å bruke resirkulert plast her i Norge, er det viktig steg videre på denne veien, avslutter Carl Lescroart.

Ambisjoner globalt

Endringene i Norge er del av Coca-Colas internasjonale bærekraftstrategi. Målet er at selskapet globalt skal samle inn igjen hver eneste flaske som selges innen 2030, ha 100 prosent gjenvinnbar emballasje innen 2025, og et nivå på 50 prosent resirkulert materiale i plastflaskene innen 2030. Mange land ligger foran disse målene, deriblant Norge.

Powered by Labrador CMS