Iman Winkelman i Virke Servicehandel.
Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Gode nyheter for kiosk- og bensinstasjonsnæringen i distriktet

En enstemmig næringskomite stiller seg i forbindelse med stortingsmelding dagligvare bak forslaget om å utvide merkur-ordningen til å omfatte kiosk- og bensinstasjonsnæringen i distriktet.

Publisert Sist oppdatert

Virke Servicehandel er tilfreds med næringskomiteens vurderinger og mener det representerer et nytt gjennomslag i kampen for konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet.

Stortingets næringskomite offentliggjorde torsdags ettermiddag sin innstilling i forbindelse med stortingsmelding dagligvare.

Merkur-ordningen et løft for servicehandelen

I forlengelsen av den pågående utviklingen i det samlede dagligvaremarkedet, har Virke Servicehandel bedt Stortingets næringskomite legge til rette for at Merkur-ordningen kan utvides til å omfatte servicehandelsnæringen.

Ordningen er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge, og har frem til nå vært forbeholdt dagligvarebransjen. En av de økonomiske tilskuddsordningene som er mulig å søke på for virksomheter som kvalifiserer til merkur-støtte, er økonomisk støtte til nærbutikker som etablerer eller oppgraderer drivstoffanlegg for flytende drivstoff eller ladeanlegg for elbiler.

Et viktig gjennomslag for like konkurransevilkår

Gjennom næringskomiteens innstilling fremgår det at alle partier nå stiller seg bak et ønske om at Merkur-programmet bør utvides slik at kiosker og bensinstasjoner også kan få støtte gjennom ordningen. Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman kommenterer gjennomslaget slik:

- Vi er svært fornøyde med at en enstemmig næringskomite har lyttet til vårt krav om at kiosker og bensinstasjoner i distriktet bør likebehandles med dagligvarebransjen. Dagens innretning av merkur-ordningen er åpenbart urimelig, ved at nærbutikker kan motta støtte for etablering eller oppgradering av drivstoffanlegg, mens en bensinstasjon i samme nærområde ikke har samme mulighet. Gjeldende innretning av ordningen representerer en politisk forskjellsbehandling av bransjenære konkurrenter. Nå gir næringskomiteen et uttrykk for at de vil ha slutt dette, i tråd med de innspill vi har gitt underveis i Stortingets behandling av dagligvaremeldingen, sier Winkelman i en pressemelding.

Fortsatt salgsforbud for øl på kiosker og bensinstasjoner

Virke Servicehandel har også vært opptatt av at kiosker og bensinstasjoner bør gis anledning til å søke kommunen om salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer på lik linje med dagligvare.

Dette er et krav som Fremskrittspartiet har gitt sin støtte til i forbindelse med stortingsbehandlingen av regjeringens dagligvaremelding.

- Regjeringspartiene vil imidlertid ikke oppheve dagens salgsbevillingsforbud for servicehandelsnæringen. Dette henger direkte sammen med forpliktelsene i regjeringserklæringen om at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast gjennom inneværende stortingsperiode, sier Winkelman.

En ulogisk beslutning

Han er ikke overrasket, men samtidig skuffet på bransjens vegne over at stortingsflertallet tviholder på dagligvarebransjens øl-monopol.

- Alle partiene, inkludert Kristelig Folkeparti, gir i forbindelse med behandlingen av dagligvaremeldingen uttrykk for at den tradisjonelle forskjellen mellom kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker ikke lenger til stede på samme måte som før. Likevel velger stortingsflertallet å videreføre dagens salgsbevillingsforbud for servicehandelsnæringen, sier han.

- Denne beslutningen er direkte ulogisk i møte med Stortingets egen beskrivelse av de senere års utvikling i det samlede dagligvaremarkedet. Beslutningen er også stikk i strid med det som var målet med dagligvaremeldingen, nemlig å legge til rette for økt konkurranse i det samlede dagligvaremarkedet. De eneste som har grunn til å juble over at salgsbevillingsforbudet for servicehandelen videreføres, er dagligvarebransjen som også i fremtiden vil ha et politikerskapt konkurransefortrinn på mange milliarder kroner, avslutter Winkelman.

I følge tall fra Virke Servicehandel omsatte den norske dagligvarebransjen i 2020 alkoholholdige drikkevarer for totalt 17,1 milliarder kroner, opp 3,7 milliarder kroner sammenlignet med året før.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS