- Uholdbart forslag fra momsutvalget

Virke reagerer kraftig på momsutvalgets anbefalinger. Handel- og tjenestenæringens hovedorganisasjon mener utvalget legger opp til forenkling for byråkratiet, ikke for næringslivet.

Publisert

 

Momsutvalget leverte i dag sin innstilling. Utvalget har konkludert med å avvikle nullmoms, lavmoms og ordinær moms og innføre en flat sats på 23 prosent.

− Forskjellene i Norge vil øke. Med dette forslaget må barnefamiliene betale mer for mat, kultur og opplevelser. I tillegg forverrer det konkurransesituasjonen for store deler av norsk næringsliv. Dette forslaget kan ikke legges i skuffen raskt nok, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for Virke.

Stabile rammebetingelser

Virke har vært tydelige til utvalget på at næringslivet ønsker forutsigbare momssatser og ikke en økning.

− Vi frykter konsekvensene av endringen til en sats. Det viktige er å beholde stabile rammebetingelser. Dette er ikke ivaretatt i utvalgets forslag. Det er et forenklingspotensial innen momsordningene, men det viktigste er forutsigbarhet, derfor reagerer vi på forslaget.

Vil ramme de som har minst

Finansminister Siv Jensen uttalte etter fremleggelsen av utredningen at det ikke er aktuelt å fjerne alle null- og lavmomssatsene. Virke-sjefen liker signalet, men er ikke betrygget.

− Det er bra at finansministeren mener det ikke er aktuelt å avvikle alle null- og lavmomssatsene, men det holder ikke. Varer med null- eller lavmomssats som matvarer, trening, kulturopplevelser og gravferd, er der for at alle skal kunne ta del på viktige arenaer i samfunnet og ha en sunn livsstil. Forslaget vil særlig ramme barnefamilier, fattige og de som allerede deltar lite i samfunnet.

Reiselivet vil slite

Virke mener at forslaget, om det skulle bli vedtatt, vil gå hardt utover norsk reiseliv.

− Virksomheter i reiselivsbransjen vil slite om en slik momssats skulle bli en realitet. Denne regjeringen har allerede økt momsen fra 8 til 12 prosent. En ny momsøkning vil særlig ramme norske hotell og overnattingssteder hardt.

I revidert nasjonalbudsjett i går ble e-bøker tatt inn i momsfritaket for bøker, stikk i strid med hva momsutvalget foreslår.

− Den ene dagen utvides fritaket for moms til å gjelde også e-bøker, den neste dagen legger utvalget fram et forslag om å fjerne momsfritaket på bøker. Vi tolker dette som et signal på at utvalget er på kollisjonskurs med regjeringens ønskede politikk, avslutter Horneland Kristensen.

Last ned utredningen fra ekspertutvalget her.