Mattilførselen og varetransporten skal ikke hindres av lokale vedtak

Helseministeren har i dag sendt ut melding om at kommunale smittetiltak ikke skal stå i veien for samfunnskritiske oppgaver. Produksjonen og tilførselen av mat og andre dagligvarer er et slikt samfunnsområde. En samlet verdikjede er svært glad for denne avklaringen fra regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Dagligvarehandelen ved NHO Service og Handel, og Virke Dagligvare har sammen med matprodusentene som organiseres av NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og Dagligvareleverandørenes Forening, daglige samordningsmøter mens koronatiltakene pågår.

Sikrer mat til folket

Bedriftene innenfor matvareproduksjonen, handel og transport har et viktig samfunnsoppdrag for å sikre at matvareproduksjonen opprettholdes og at varene kommer frem til innbyggerne.

Produksjon, transport og salg av mat og andre dagligvarer er samfunnskritiske oppgaver som del av forsyningsleddet. Bedriftene har derfor unntak fra en del av vedtakene som myndighetene nå treffer.

-For å sikre tilførsel av mat og andre dagligvarer er det to helt avgjørende forhold som må sikre: Bedriftene trenger personell slik at produksjonen kan videreføres, og transporten mellom de ulike leddene i verdikjeden må gå som normalt, slår de fem organisasjonene fast i en felles melding.

Lokale reguleringer må ta hensyn til samfunnskritiske funksjoner

For å hindre smittespredning har nasjonale myndigheter fattet de mest omfattende samfunnsrestriksjoner siden andre verdenskrig. Disse balanseres mellom ulike samfunnsformål.

Samtidig har en rekke kommuner og regionråd fattet egne karantenebestemmelser og restriksjoner på bevegelse.

-Det er helt avgjørende at også lokale reguleringer hensynstar at matproduksjon og transport er samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes så normalt som mulig. Hensynet til å sikre folk mat må være overordnet kommunale bestemmelser.

Denne uttalelsen fra helseminister er viktig for at vi kan fortsette å forsyne markedene med mat og andre dagligvarer i denne vanskelige tiden, sier en samlet matindustri.

-Hvis bedriftene på tross av dette skulle oppleve at kommunale vedtak skaper hindringer skal dette påklages til fylkesmannen, understreker de i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS