Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

8 av 10 må på jobb: Avgjørende munnbind-avklaring

Helsedirektoratet bekrefter at det fredag kommer en anbefaling om munnbind. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 8 av 10 arbeidstakere i handels- og tjenestenæringen må fysisk på jobb.

Publisert

− Dette er avgjørende for å holde aktiviteten oppe på en trygg måte i næringene hvor halvparten av alle nordmenn jobber, sier Virke-sjefen.

− Når så mange må fysisk på jobb blir det vanskelig å redusere trykket på kollektivtrafikken. I tillegg til munnbind, bør det også sees på mulighetene for økt kapasitet i kollektivtrafikken, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Begrenset mulighet

Muligheten for å redusere belastningen på kollektivtransporten er begrenset for virksomheter hvor mange av de ansatte er avhengige av buss, trikk og bane for å komme seg på jobb. Det viser Virkes medlemsundersøkelse, som er gjennomført i uke 33.

To av tre virksomheter sier de kan klare å halvere kollektivbelastningen fra sine ansatte, men andelen er lavere jo større virksomheten er.

Blant de som må ha under en fjerdedel av de ansatte på jobb, kan 9 av 10 virksomheter halvere belastningen på kollektivtrafikken, men bare halvparten av de som må ha tre fjerdedeler på jobb kan gjøre det samme.

En viktig avklaring og nå må vi alle ta et ansvar

− Jobb nummer én nå, er å unngå en stor smitteoppblomstring, og en ny storskala stenging av Norge. Nå har myndighetene endelig kommet med denne viktige avklaringen, nå er det opp til alle oss andre å ta vår del av ansvaret. Dette gjør vi for å beskytte hverandre, sier Horneland Kristensen.

Powered by Labrador CMS