Høyere matvarepriser

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene, melder SSB. 

Publisert

Fra juni til juli steg SSBs konsumprisindeks 0,7 prosent. Hovedårsaken var en 3,8 prosents økning i matvareprisene. Nesten alle matvaregrupper viste prisoppgang i juli, og det var særlig økningen i gruppene kjøtt, melk, ost og egg, samt frukt som bidro. Samlet steg prisene på norske jordbruksvarer 3,5 prosent fra juni til juli, mens prisene på de importerte jordbruksvarene økte 2,9 prosent i samme periode.

Den kraftige månedsendringen for matvareprisene må sees i sammenheng med relativt beskjedne prisøkninger på matvarer målt i etterkant av påsken.

Etter påsketilbudene i mars og frem til og med juni steg matvareprisene med knapt 1 prosent. Samtidig er også 1. juli tidspunktet da målprisendringene på jordbruksvarer fremforhandlet i jordbruksoppgjørene trer i kraft.