Kompetanseutvikling for permitterte og arbeidsledige

NorgesGruppen ønsker å dele kompetanse om varehandel og dagligvare med permitterte og arbeidsledige, slik at flere kan komme raskere tilbake til arbeidslivet.

Publisert

- Vi ønsker å bidra til at permitterte og arbeidsledige kan heve sin kompetanse innenfor blant annet matvareforsyning og dagligvare, sier konsernsjef Runar Hollevik.

- Alt for mange har fått arbeidslivet satt på vent, vi skal sammen ta hverdagen tilbake, sier Hollevik.

Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.
Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.

Kompetansepåfyll og utdanning

NorgesGruppen deltar i delingsdugnaden der flere store bedrifter og organisasjoner går sammen for å dele læringsressurser. Covid-19 har gitt Norge mange nye permitterte og arbeidsløse. Et viktig område i tiltakspakkene fra Storting og regjering, har vært å jobbe for kompetansepåfyll og utdanning i perioden folk går ledige.

- Det er veldig bra at næringslivet stiller egne ressurser til disposisjon for felleskapet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det gir folk flere ben å stå på i vanskelige tider. Behovet for livslang læring og kompetanseheving i arbeidslivet var stort før korona, og det er forsterket nå. Delingsdugnaden næringslivet byr opp til er et godt initiativ og et godt bidrag til nettopp dette, sier han.

NorgesGruppens kompetanseressurser

- Som en av Norges største arbeidsgivere er kompetente og engasjerte matarbeidere det som har sikret god matvareforsyning når mye av samfunnet har vært lukket ned. Å gi litt tilbake til de som har vært hardest rammet gjør at vi sammen kan stå enda bedre rustet fremover, sier Runar Hollevik.

NorgesGruppen tilbyr digitale kurskonsepter innen varehandel og butikkøkonomi, grunnkurs i personvern og GDPR, HMS-kurs for ledere, samt kurs i office-programmer. Les mer om kursene og hvordan du søker her.

Om delingsdugnaden

#Delingsdugnad ble lansert på et digitalt arrangement hos NHO onsdag 13. mai, med blant annet forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Dugnaden går ut på at bedriftene åpner opp sine interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet den pågående Covid 19-krisen.

Powered by Labrador CMS