Resirkulering av brukte kaffekapsler

Blir nye ressurser

Publisert

Nespresso er et selskap som har bygget seg opp sammen med en rekke gode samarbeidspartnere på bærekraft. Sammen med blant annet Fair Trade og Rainforest Alliance startet selskapet utviklingen av sitt globale bærekraftsinitativ, kalt The Positive Cup,i 2003. Nå gjør de de enkelt for kundene å resirkulere brukte kaffekapsler.

I Norge har vi som mål å gjøre det så enkelt som mulig for kundene våre å levere inn sine brukte kapsler, slik at flest mulig benytter seg av dette tilbudet. Det er viktig for oss at Nespresso føles som et trygt valg av kaffe for den miljøbevisste forbrukeren, ettersom aluminium kan gjenvinnes utallige ganger, sier leder for Nespresso Norge, Susan Hagery Bonsak i en pressemelding.

Selskapet har et fast samarbeid med Norsk Gjenvinning, og en spesialdesignet makuleringsmaskin som skiller aluminium og kaffegrut er på plass på anlegget på Økern.

Kapselavfall blir ukentlig samlet inn i Nespressos egne butikker, ved ni gjenbruksstasjoner i Oslo og gjennom en egen ordning på postkontorer rundt om i landet. Kapslene blir sortert og gjenvunnet hos Norsk Gjenvinning. Kaffegruten blir til biogass, som blant annet brukes til drivstoff for busser i hovedstaden. Aluminiumskapslene smeltes om til bruk i andre produkter.

Klima utfordrer kaffen

Kaffeselskapet la tidligere denne måneden fram sin globale bærekraftsrapport med målene som skal oppnåes innen 2020. Selskapet investerer 4,3 milliarder kroner i bærekraft i denne perioden, og har tidligere investert 1,6 milliarder kroner i tiltak.

Klimaendringer påvirker oss alle sammen. For de mange hundretusener som jobber med kaffedyrking og produksjon verden over er endringene en direkte trussel til deres næring. Nespresso arbeider derfor med en rekke innovative tiltak for å sikre bærekraftig produksjon, kaffebønders levebrød og lokalsamfunnene rundt kaffeplantasjene, sier Susan Hagerty Bonsak.

Tre kjerneområder

Bærekraftstrategienhar tre kjerneområder: kaffedyrkning, aluminium og klima. Dette er noen av tiltakene som trekkes fram i rapporten:

  • Store investeringer: Siden 2014 har selskapet investert 1,6 milliarder norske kroner i bærekraftprogrammet, som virker inn på 11 av FNs bærekraftsmål. De neste tre årene skal det investeres ytterligere 4,3 milliarder norske kroner.
  • Planter trær for klima: De siste to årene er det plantet 1,4 millioner trær i samarbeid med World Bank-Bio Carbon Fund. Trærne bidrar til å opprettholde et godt klima for kaffedyrkning og motvirke tørke, samtidig som det gir kaffebøndene flere inntektskilder. Flere studier av PUR Project viser de positive konsekvensene av agroskogbruk. Målet er å ha plantet 5 millioner trær innen 2020.
  • Bredt samarbeid: Nespresso samarbeider med 45 partnere for å finne løsninger på bærekraftsutfordringer. Blant disse partnerne er Fair Trade og Rainforest Alliance.
  • Gir bøndene høyere pris for kaffen: Nespresso har utviklet et eget program for bærekraftig kaffeproduksjon. I dag er over 60 000 kaffebønder over hele verden med i programmet. Bøndene som er en del av dette, får 30-40 prosent over markedspris for kaffen. I tillegg til høyere pris, gir Nespresso støtte til utdannelse og helsetilbud for familiene. 82 prosent av kaffen som dyrkes for Nespresso, kommer fra plantasjer som er tilsluttet programmet.

  • Investerer i konfliktområder: Nespresso Sustainability Innovation Fund ble startet i 2015 og investeringer har blant annet blitt gjort i Sør Sudan i samarbeid med World Bank-Bio Carbon Fund.
  • Aluminium Stewardship Initiative: Nespresso var sentral i etableringen av det som nå er Aluminium Stewardship Initiative. Dette er en sammenslutning av sentrale aktører i bransjen og samfunnet, som har en felles agenda om å beskytte mennesker og miljø gjennom hele verdikjeden til aluminiumet, fra bauxittutvinning til ferdig produkt.

Om Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA er pioneren og referansen til porsjonskaffe av høyeste kvalitet.

Selskapet arbeider med mer enn 70 000 bønder i 12 land gjennom sitt AAA Sustainable Quality™-program for å legge til rette for bærekraftig praksis på gårdene og områdene rundt. Programmet ble lansert i 2003 I samarbeid med Rainforest Alliance. Det bidrar til å forbedre avkastningen og kvaliteten på innhøstingen og sikrer et bedre levebrød til bøndene og deres lokalsamfunn.

Nespresso har hovedkontor i Lausanne i Sveits, opererer i 69 land og har over 12 000 ansatte. I 2016 besto det globale butikknettverket av over 600 eksklusive Nespresso boutiques. For mer informasjon, besøk Nestlé Nespresso sin bedriftsnettside nestle-nespresso.com.

Powered by Labrador CMS