Omsettingen av matvarer på terskelen til en revolusjon

Detaljomsetningen av matvarer er i dyp forandring verden over, og det skjer raskere enn noen gang før. Strukturer, organisasjoner, posisjonering på markedene, tilbud, partnerskap – ingenting er uberørt av revolusjonen. «Og det er ikke bare markedsformene som er i endring. Hele sektoren er preget av nyskaping og innovasjoner», sier Nicolas Trentesaux. Han er direktør for SIALs internasjonale nettverk,

Publisert

 

verdens ledende messe for den internasjonale matvarebransjen.

Omstillingene gjelder alle aspekter av internasjonal produksjon og omsetning av matvarer fra produkter, til betalingsmetoder og omsetningsplattformer. Drivkreftene er en kombinasjon av skjerpet bevissthet blant forbrukerne og vilje og evne til innovasjon hos produsentene.

- Nærhet, service og samspill mellom aktørene er uten tvil nøkkelord for den pågående revolusjonen, mener Trentesaux.

Han sier at rangeringen av de største matvarekonsernene er et eksempel:

- Hvert år blir kortene stokket og delt ut på nytt. Den største forandringen akkurat nå er Amazons spesielle vekst og utvikling, sier han.

Ny teknologi

l at mennesket kommer nærmere maten: vi ser en form for re-humanisering av bransjen. Matvarekjeder verden rundt reduserer størrelsen på de enkelte utsalgene.

Små supermarkeder, Click-and-Collect og spesialiserte utsalg har vind i seilene som aldri før, mens hyper-markedene blir redusert med tusenvis av kvadratmeter. Kjøpmenn som tidligere flyttet ut av bysentrene kommer tilbake, og den klassiske modellen med korte omsetningsledd går fra suksess til suksess.

Kina viser vei

Hvert land har sin egen modell, ettersom hver region rendyrker sine egne spesialiteter, noe SIAL har spesialisert seg på å registrere. Kundene handler ikke matvarer på samme måte i Canada, Indonesia, Frankrike eller India.

Kina har inntatt en lederrolle i utviklingen på verdensmarkedet og gått forbi California, som likevel fortsetter å være en inspirasjonskilde for innovasjon i matvareomsetningen.

- Forklaringen er at den kinesiske modellen har en enestående kapasitet for å utvikle kommunikasjon og tjenester, og samtidig komme forbrukerne i møte, sier Nicolas Trentesaux.

Mattrendene påvirker handelen

Han kaller SIAL for «det største supermarkedet» på Planeten Mat». Alle kort-, middels og langsiktige trender som har preget verdens matvareomsetning, er først blitt vist på SIAL. Messen er et internasjonalt laboratorium for ideer blant fagfolk og alle som arbeider profesjonelt med matvareomsetning.

FAKTA:

SIAL Paris blir arrangert på messesenteret Paris-Nord Villepinte i dagene 21. 25. oktober. Dette er stedet for alle som ønsker å ta pulsen på en sektor som står på terskelen av en revolusjon og gjøre seg kjent med innovasjonene som er i ferd med å omskape matvarehandelen.