Tine, Nestlé og Spar frikjent i MFU

Markedsføring av Nestlé Barnemat

Publisert

MFU har konkludert med at Tines konkurranse på Facebook og Snapchat for produktet Litago, ikke er særskilt rettet mot barn eller uaktsom overfor ungdom. Også Nestlé og Spar ble frikjent for markedsføring mot barn.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage fra Forbrukerrådet på utforming av konkurranse for Tines Litago med bruk av Facebook og en tegnefunksjon på Snapchat. Konkurransen gikk ut på å tegne på Litagokua i Snapchat, og sende inn tegninger via Snap eller Facebook.

Tine får kritikk av MFU for ikke å angi særskilt aldersgrense på minimum 13 år i denne konkurransen.

Etter en samlet vurdering av mediebruk og virkemidler, har MFU ikke gitt klager medhold i denne saken.

I sin vurdering har Utvalget blant annet lagt vekt på at Tine har kjøpt målgrupper 15-25 år, og dermed ikke lagt seg inntil aldersgrensen på under 13 år som MFU har i sine retningslinjer. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.

Også Nestlé ble frikjent i en klagesak. Klager hevdet at en konkurranse på Facebook hvor deltagerne ved dokumentasjon av kjøp av fem ulike produkter rettet til små barn, kunne delta i en konkurranse var i strid med MFUs retningslinjer.

Premien var en helg i Dyreparken. MFU har lagt vekt på at kampanjens utforming har relevans kun for småbarnsforeldre og at mediekjøp rettet til foreldre med barn understøtter dette. Markedsføringen anses ikke å være særlig rettet til barn under 13 år.

Klager henviser også til Verdens Helseorganisasjons "International Code of Marketing of Breast- milk Substitutes". Dette er regler som ikke forvaltes av Matbransjens Faglige Utvalg. Regelverk i Norge knyttet til morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat følges opp og håndheves av Mattilsynet. Klagen tas ikke til følge.

Spar Norges kommunikasjon av energidrikk

MFU har konkludert med at Spar Norges tilbud på Monster Energy via Facebook ikke er markedsføring særskilt rettet til barn.

Klager mente bruk av Facebook med emoijer er markedsføring særlig rettet til barn. Monster Energy hadde ikke kjennskap til utformingen av annonsen.

MFU mener at utformingen av annonsen er mer rettet til barn og ungdom enn andre aldersgrupper. Spar Norge har imidlertid kjøpt aldersgrupper over 16 år, som Utvalget mener ikke er i strid med retningslinjene, som forbyr markedsføring til barn under 13 år. Klager har etter en helhetsvurdering ikke fått medhold.

Spar Norge vil avstå fra å bruke tegnede figurer og et tilsvarende språk i annonser for energidrikker i fremtiden.

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU. 

Powered by Labrador CMS