Årets julegave fra Findus går til Matsentralen

Matsvinn er ett av Findus sine fokusområder innen bærekraft, og gjennom bransjeavtalen har de forpliktet seg til målet om å halvere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Publisert

Årets julegave er derfor et bidrag til Matsentralen Norge, som jobber med å omfordele overskuddsmat, og hjelpe mennesker som sliter.

Findus leverer allerede overskuddsmat til Matsentralen, men med årets julegave bidrar de i enda større grad til å sikre at mat, som ellers ville blitt kastet, deles ut til hjemløse, psykisk syke, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

- Vi bidrar til å gjøre en viktig innsats både for miljøet og for mennesker som trenger det, sier markedsdirektør Malin Valdal Corneliussen i Findus.

Matsentralen Norge koordinerer, bistår og utvikler alle matsentralene i Norge og andre initiativer for omfordeling av overskuddsmat.

I fjor ble Passion for Ocean mottaker av julegaven fra Findus.