Hennig-Olsen Is reduserer plastforbruk med over 60 tonn i året

Hennig-Olsen Is er opptatt av å ta vare på miljøet, og jobber kontinuerlig med forbedring på flere fronter. Iskremprodusenten har nå tatt Plastløftet i samarbeid med Grønt Punkt Norge. Et av grepene er å redusere plastforbruk og allerede nå er over 60 tonn plast kuttet i produksjonen.

Publisert

Vi ønsker å redusere bruken av plast og har satt i gang et omfattende prosjekt der vi ser kritisk på all bruk av plast i produksjonen. Foreløpig er det satt i gang endringer på alt fra småis-emballasje til dessertis-bokser, skjeer og krympeplast. Vi har også tatt Plastløftet, som en del av arbeidet. Vi er godt i gang og skal gjøre enda mer, sier Paal Hennig-Olsen.

Iskremprodusenten har endret på sammensetningen i forpakningen for dessert-is, og redusert plastforbruket i Sørlandsisboksene med 50 tonn. Boksene har nytt design, og er laget med tynnere vegger.

Hennig-Olsen Is har også investert i nye maskiner som har redusert bruken av krympeplast med 12 tonn. Krympeplasten brukes til å pakke bokser og forpakninger av iskrem på transportpaller.

Den familieeide iskremprodusenten fra Kristiansand har også introdusert papp-sugerør som alternativ til plast-sugerør til servering av kalde drikker og jobber også med å ta frem miljøvennlige alternativer til engangsskjeer i plast.

Plastløftet et samarbeid som forplikter

Miljøutfordringene knyttet til plast på avveie er store, spesielt knyttet til marin forsøpling og plast i havet. Plast-problematikken er likevel kompleks, og det er ikke uten videre gitt at man verken bør eller kan slutte å bruke all plast.

Plastløftet er et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi og plastemballasje som er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Problemet er plasten som av ulike grunner havner i naturen. Og det er dessverre store mengder som ikke havner i avfallsbøttene, eller i riktig avfallsbøtte. Et av våre tiltak er å bytte ut metallfolie i småis-emballasjen, slik at alt kan resirkuleres som plast, sier Paal Hennig-Olsen.

Hennig-Olsen Is har vært medlem av Grønt Punkt siden oppstarten i 1997.

Det er et veldig nyttig samarbeid og de er en god sparringspartner. Som kontrollmedlem i Grønt Punkt sørger vi også for at alle våre leverandører er medlem hvis ikke får de ikke levere til vår fabrikk. Gjennom Plastløftet forplikter vi oss til å øke bruken av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe våre produkter for gjenvinning, forteller Paal Hennig-Olsen.

 

Powered by Labrador CMS