Det finnes i dag mange gode alternativer til plast på markedet, og stadig kommer det ny gjenvinnbar emballasje som fint kan erstatte engangsemballasje i plast
Det finnes i dag mange gode alternativer til plast på markedet, og stadig kommer det ny gjenvinnbar emballasje som fint kan erstatte engangsemballasje i plast

Anbefaler miljøavtale for plastprodukter

- Tiltak rettet mot et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. Det er det klare budskapet fra regjeringens partssammensatte arbeidsgruppe, sier leder Andreas Pihlstrøm, advokat i NHO.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen utnevnte i mai 2019 en arbeidsgruppe ledet av NHO med representanter fra en rekke næringsorganisasjoner, WWF og Hold Norge Rent, som skal anbefale tiltak mot engangsartikler i plast.

Nå er rapporten klar

- Rapporten presenterer fakta, tiltak og virkemidler for å motvirke miljøbelastninger. Det er en glede å levere rapport til statsråden fra en enstemmig arbeidsgruppe, sier arbeidsgruppe-leder Andreas Pihlstrøm.

En global miljøutfordring

Forsøpling og spredning av plast i naturen er en raskt voksende miljøutfordring globalt. Det utgjør en trussel både mot fisk, fugl og annet dyreliv på land og i havet, mot sjømatressursene og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Miljøavtale for rettigheter og plikter

Arbeidsgruppen foreslår at staten og næringsorganisasjonene inngår en miljøavtale for å redusere miljøbelastningen fra engangsplastprodukter, i tråd med engangsplastdirektivet fra EU.

En slik miljøavtale må beskrive hvilke rettigheter og plikter næringslivet og staten påtar seg. Miljømålene som avtales må være gjennomførbare og målbare.

Foreslår nytt verktøy som viser miljøpåvirkninger

Videre anbefaler arbeidsgruppen å ta i bruk et nytt substitusjonsverktøy som viser miljøpåvirkninger, hvorav forsøplingspotensialet, fra engangsartikler av plast og potensielle alternativer.

Dette gjør det lettere å ta gode opplyste plastvalg basert på fakta. Østfoldforskning har på oppdrag fra arbeidsgruppen utarbeidet en pilot for et slikt substitusjonsverktøy.

- Koronakrisen har preget innspurten til arbeidsgruppen, i den forstand at krisehåndteringen har vært prioritet. Det har derfor vært et ekstra krafttak for gruppens medlemmer og sekretær den siste tiden. Vi ser frem til samtaler med departementet og en bredere faglig gjennomgang om rapportens innhold når koronasituasjonen roer seg, avslutter Pihlstrøm.

(Kilde: NHO)

Powered by Labrador CMS