(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Stadig flere bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Et større antall dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

Publisert

Fra 1. januar til og med 30. april 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 2968 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 47 prosent av disse dyreholdene.

- Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra, og funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyene lider, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Antallet bekymringsmeldinger har økt mye

Mattilsynet fikk 3739 bekymringsmeldinger i løpet av årets fire første måneder. Det er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. De fleste bekymringsmeldingene gjaldt kjæledyr, men det var også mange meldinger om hester og produksjonsdyr.

Oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel

Det ble registrert alvorlig vanskjøtsel i 30 dyrehold, som er 1 prosent av de dyreholdene Mattilsynet var på tilsyn i. I samme periode i fjor var antallet 18 dyrehold. Økningen gjelder først og fremst dyrehold med kjæledyr, med nærmere en tredobling. Det var også i dyregruppen kjæledyr at Mattilsynet fant flest dyrehold med alvorlig vanskjøtsel.

- Det er flest eiere av kjæledyr som får forbud mot å ha dyr, og som blir anmeldt til politiet, sier Torunn Knævelsrud.

Storfe

Blant produksjonsdyr var det flest dyrehold med storfe som var utsatt for alvorlig vanskjøtsel. Her skilte storfehold seg også ut med flest avviklinger av dyreholdet, og flest vedtak om overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og forbud mot aktiviteter med dyr.

Mattilsynet bruker betegnelsen alvorlig vanskjøtsel hvis ett eller flere dyr i dyreholdet er døde, eller må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell.

Gjennomfører flere uvarslede tilsyn

Antallet tilsyn der dyreeieren ikke blir varslet på forhånd, fortsetter også å øke for nesten alle dyrearter.

- Mattilsynet har som mål å gjennomføre så mange som mulig av tilsynene med dyrevelferd uten at dyreeieren er varslet på forhånd. Dette er vi forpliktet til etter EU-kontrollforordningen, som regulerer hvordan vi skal føre tilsyn, sier Knævelsrud.

Slaktegriskampanjen i Rogaland påvirker tallene

For besetninger med griser er registrerte saker med brudd på regelverket for dyrevelferd mer enn doblet i forhold til samme periode i fjor, fra 45 til 88 saker.

- Det har vært gjennomført en egen tilsynskampanje med slaktergriser i Rogaland, og funnene der er et vesentlig bidrag til den tydelige økningen i antallet brudd på regelverket for dyrevelferd i svinebesetninger. Rapporten fra prosjektet i Rogaland vil bli publisert i begynnelsen av juni, sier Torunn Knævelsrud.

Viktig å melde fra hvis du kjenner til at dyr lider

- Mattilsynet er avhengig av at publikum melder fra om dyr som lider. Bruk varslingsknappen på mattilsynet.no. Det er viktig å legge inn informasjon om hvor dyrene er, og hva som er galt i dyreholdet, sier Torunn Knævelsrud.

Powered by Labrador CMS