Fugleinfluensa påvist hos høns i Danmark

En hønsebesetning i Randers har fått påvist den smittsomme fugleinfluensaen H5N8. Utbruddet fører til at 25 000 dyr blir avlivet, og eksport til land utenfor EU stoppes i minst tre måneder.

Publisert Sist oppdatert

Utbruddet kommer etter en uke hvor det er funnet fugleinfluensa hos ville fugler på spredte lokaliteter fra den tyske grense i syd til Aalborg i nord. Det kommer frem i en pressemelding fra Fødevarestyrelsen i Danmark.

– Et utbrudd av fugleinfluensa er særdeles alvorlig for besetningen og en trussel for alle eiere av fjærkrebesetninger, for sykdommen har en høy dødelighet, sier veterinærsjef i Fødevarestyrelsen i Danmark, John Larsen.

Fødevarestyrelsen etablerer en 3 og 10 kilometer sine rundt den smittede farmen, hvor fjærkrebesetningene blir underlagt særlige restriksjoner.

– Vi avliver den smittede besetningen for å forebygge smittespredning, og oppfordrer fjærkreavlere i hele landet til å ta de nødvendige forhåndsregler. Det er blant annet viktig at de beskytter deres fjærkre mot ville fugler med overdekking og tak, sier Larsen.

Når det blir påvist fugleinfluensa i Danmark, går det straks ut en beskjed til EU. Som følge av de internasjonale avtaler stopper eksport av egg, fjærkre og fjærkreprodukter til visse markeder utenfor EU i minst tre måneder. Handel med EU-landene kan fortsette som vanlig.

Fugleinfluensa er en meget alvorlig sykdom for fugler, og det er ikke rapportert om smitte til mennesker med de typer fugleinfluensa som nå sirkulerer i Europa.

Powered by Labrador CMS