Coca-Cola Norge frikjent i MFU

En kampanje for Fanta som benyttet influencere er akseptabel, det har Matbransjens Faglige Utvalg konkludert med. 

Publisert

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på en kampanje for Fanta fra Coca-Cola Norge AS.

Klageren mente at bruk av influencerne Noobwork og Hanna Martine i en kampanje som hadde en konkurranse, måtte anses å være markedsføring særskilt rettet til barn.

MFU vurderer at kampanjefilmen med konkurranse ikke er i strid med MFUs retningslinjer.

Utvalget har i sin vurdering lagt vekt på ulike forhold. Kjøp av målgrupper og aldersgrense for konkurranse er over 16 år, i tillegg til at Fanta er et produkt som ikke er særlig rettet mot barn.

MFU vurderer at selv om de aktuelle influencerne har en viss appell til barn under 13 år, synes ikke kampanjen som helhet særlig rettet til barn. Klageren har derfor ikke fått medhold i sin klage.