Candy People Norway og Nordisk Film Kino felt i MFU

Salgsdisplay i strid med retningslinjer fordi det er særlig rettet til barn, det har MFU nylig konkludert med.

Publisert

Matbransjens Faglige Utvalg, MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge.

MFU har behandlet en klage på et salgsdisplay fra Candy People Norway som er benyttet i Nordisk Film Kino. Klager mente at salgsdisplayet fra Candy People Norway, for produktet Millions, på en kino i Nordisk Film Kino var særlig barnerettet og i strid med MFUs retningslinjer.

Displayet var formet som en rakett med animerte figurer av produktet Millions på en stor topp-plakat og bunnplakat. MFU har vurdert at utformingen av salgsdisplayet ikke kan ansees som alminnelig oppstilling på utsalgssted, som er et unntak i MFUs retningslinjer. Bruk av store plakater med animerte figurer av Millions design vurderes av MFU til å være særlig rettet til barn under 13 år og derfor i strid med MFUs retningslinjer

Klagen er dermed tatt til følge.