(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Ber kommunene legge til rette for miljøvennlig bilvask

En befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norsk Vann viser at et stort flertall av nordmenn ønsker å ta bedre miljøvalg når de vasker bilen. Bedre informasjon fra kommunene er viktig for å unngå at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner på avveie når man vasker bilen.

Publisert Sist oppdatert

Analyseinstituttet Sentio har kartlagt nordmenns holdninger til bilvask og miljø.

Undersøkelsen viser at 6 av 10 ikke vet at bilvask hos godkjente bilvaskeanlegg medfører en forsvarlig behandling av vaskevannet, i motsetning til ved hjemmevask eller vask hos et bilvaskeanlegg som ikke er godkjent.

Med godkjente vaskeanlegg menes anlegg som har gyldig utslippstillatelse og gyldig serviceavtale.

Stor fare for forurensning i nærmiljøet

− Bilvask kan medføre utslipp av kjemikalier og tungmetaller. Når vi vasker bilen vår på plasser uten rensesystem for dette, står vi i fare for å forurense nærmiljøet vårt. Derfor utfordrer vi norske kommuner til å ta tak i denne utfordringen. Lykkes vi med å få flere innbyggere til å velge godkjente vaskehaller, reduserer vi risikoen for at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner i naturen, sier Arne Haarr, rådgiver i Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen.

5 av 10 har ikke kjennskap til utslipp av farlige stoffer

Undersøkelsen viser at 53 prosent av de spurte ikke har kjennskap til at hjemmevask av bil medfører utslipp av farlige stoffer. Virke Servicehandel representerer landets bensinstasjoner som har bilvask som en viktig del av sitt tjenestetilbud.

Iman Winkelman i Virke Servicehandel.
Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman ber norske kommuner legge til rette for at flere innbyggere kan ta bedre miljøvalg når de skal vaske bilen

− I Sverige oppfordrer mange kommuner sine innbyggere til å vaske bilen i godkjente vaskeanlegg for å unngå at bilvask skal være en lokal miljøbombe. Vi håper også norske kommuner vil bruke egne informasjonskanaler til å i minne innbyggerne om viktigheten av å velge godkjente vaskehaller ved vask av bil, sier Winkelman.

Lær av andre byer

Han mener norske kommuner kan lære av informasjonstiltakene Trondheim2030, Bergen og Lillestrøm har gjennomført. De har lagt ut informasjon på sine egne nettsider om hvordan vask av bilen ved en godkjent vaskehall, i stedet for hjemme på gårdsplassen eller hos useriøse aktører, bidrar til å redusere faren for at miljøgifter havner på avveie.

Store mengder olje og tungmetaller

Hvert år vaskes flere millioner kjøretøy i Norge. Bilvask kan være en miljøbombe når det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er blant annet påvist at veistøvet som fester seg på biler kan inneholde tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om tonnevis med olje og tungmetaller på avveie.

Bilistene er positive til endring

Mer enn annenhver spurte (58 prosent) er villig til å endre valg av sted eller måte å vaske bilen på dersom blir gjort oppmerksom på at det finnes andre mer miljøvennlige steder eller måter å få ren bil.

− Innbyggerne har lav kjennskap til miljøutfordringene ved å vaske bilen utenfor godkjente vaskeanlegg. Samtidig vil mange gjerne ta riktige miljøvalg. Lykkes vi med å få flere innbyggere til å velge godkjente vaskehaller, reduserer vi risikoen for at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner i naturen, avslutter rådgiver i Norsk Vann Arne Haarr.

Powered by Labrador CMS