Bredt samarbeid for å sikre bærekraftig bilvask

Fredag 8.mai lanserer initiativ for bærekraftig bilvask en felles informasjonsside for bærekraftig bilvask. Formålet med siden er å gjøre forbrukerne bevisst på fordelene ved å velge seriøse virksomheter ved vask av bil. Senere i år vil det også bli gjennomført en egen kampanje om samme tema.

Publisert

Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge, Virke Servicehandel og Fellestiltakene LO-Virke har gått sammen om initiativ for bærekraftig bilvask.

Si nei til useriøse aktører!

Felles hovedbudskap for initiativet er: Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører. To-delt formål Formålet med samarbeidet er to-delt. Prosjektet skal øke bevisstheten blant forbrukerne om viktigheten av å velge bærekraftige aktører i markedet for bilvask. Bærekraftige aktører omfatter i denne sammenheng både automatiserte og manuelle bilvaskeanlegg som tilfredsstiller kravene myndighetene har oppstilt for tilbydere av bilvask. I tillegg skal virksomheten sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle ansatte.

Samarbeidet skal også bidra til å øke bevisstheten blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne om fordelene ved et organisert arbeidsliv. Det skal motiveres til lokal dialog om organisering ved å peke på at et profesjonelt og ryddig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er viktig for å bli betraktet som en seriøs virksomhet.

Store utfordringer knyttet til useriøse aktører

Samarbeidet bygger på en felles erkjennelse av at de useriøse aktørene i markedet for bilvask representerer en utfordring både for arbeidsliv og miljø. Gjennom de senere år har tilsynsaktivitet i regi av kontrollmyndighetene avdekket grove brudd på viktige bestemmelser som gjelder for alle som tilbyr bilvask. Flere av regelbruddene er knyttet til arbeidsmiljølovens grunnleggende bestemmelser. I tillegg utviser mange av de useriøse aktørene manglende respekt for miljø- og utslippskravene som gjelder for bilvask. Dette medfører fare for forurensning og negative miljømessige konsekvenser.

Vask bilen med ren samvittighet

Fredag 8.mai lanserer samarbeidspartnerne en felles informasjonsside der forbrukerne kan få mer kunnskap om fordelene ved å benytte seriøse aktører i forbindelse med vask av bil.

Målet med informasjonen er å påvirke forbrukernes holdninger og gjennom dette bidra til at markedsgrunnlaget for useriøse aktører reduseres gjennom endret forbrukeratferd. Som følge av korona-situasjon, er øvrig planlagt kampanjeaktivitet i anledning prosjektet flyttet til høsten 2020.

Les mer her: www.brabilvask.no

Powered by Labrador CMS