Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Virke og HK i mål med Bensinstasjons- ovenskomsten: Sikrer økt lønn og klimafokus

Den nye Energistasjonsoverenskomsten for bensinstasjonsnæringen skal sikre høyere lønn til alle, økt kompetanse og økt fokus på klima.

Publisert Sist oppdatert

Handel og Kontor og Virke er enige om å samarbeide om bærekraftig utvikling på arbeidsplassen. Som et tillegg til overenskomsten, er det laget et eget bilag om dette.

Forhandlingsleder i HK, Bjørn Mietinen og forhandlingssjef Astrid Flesland i Hovedorganisasjonen Virke under årets tariffoppgjør for bensinstasjonsnæringen.
Forhandlingsleder i HK, Bjørn Mietinen og forhandlingssjef Astrid Flesland i Hovedorganisasjonen Virke under årets tariffoppgjør for bensinstasjonsnæringen.

Eget klimafokus

De to bransjeorganisasjonene er blant annet enige om at de tillitsvalgte og ledelsen på den enkelte arbeidsplass bør vurdere og drøfte bedriftens påvirkning på klima, miljø og samfunn. De skal i fellesskap sette konkrete mål om å redusere bedriftens miljø- og klimapåvirkning, og sammen finne tiltak.

Partene er enige om å øke forståelsen for det grønne skiftet. HK og Virke vil samarbeide om prosjekter som fremmer omstillingen fra bensinstasjoner til energistasjoner.

Lønnsøkning

Partene er også enige om følgende lønnsøkning;
- 9 kroner i timen på trinn 6. Dette gjelder ansatte som har en ansiennitet på seks år.
- 3 kroner i timen på trinn 1 – 5. Dette gjelder ansatte med ansiennitet fra null til fem år.
- 3 kroner i timen på ungdomssatsen.

Disse lønnsøkningene gjelder fra 1. april 2020. Dette betyr en solid etterbetaling. Økningen på 9 kroner i timen, utgjør en lønnsøkning på 1462,50 kroner i måneden. En økning på 3 kroner i timen, utgjør en lønnsøkning på 487,50 kroner i måneden.

Lavest betalte stilling er fjernet

Tidligere hadde denne overenskomsten to stillingskategorier; Kiosk-/kassaekspeditør og butikkpersonell, hvorav lønna var betydelig lavere for kiosk-/kassaekspeditørene.

Nå er denne stillingskategorien som ga lavest lønn fjernet. Alle som tidligere har blitt lønnet etter den, får nå høyere lønn.

- Dette resultatet er meget bra. Vi hadde satt oss som mål å forbedre denne overenskomsten kraftig før koronapandemien traff oss. Nå har vi klart det, og dette er et resultat vi er stolte av, sier forhandlingsleder og 1. nestleder i HK, Bjørn Mietinen.

12-timersregelen er fjernet

Ansatte som har jobbet mindre enn 12 timer i uka, har fram til nå ikke hatt rett til tillegg når de har jobbet kveld, natt og helg.

HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne ordningen, og nå er den endelig fjernet.

- Det var viktig for oss at denne regelen, som ble fjernet for de ansatte i butikkene på Virke-området i høst, også ble borte for de ansatte på energistasjonene, sier Mietinen.

Han er også fornøyd med det nye navnet på overenskomsten; Energistasjonsoverenskomsten.

Økt investering på kompetanse

Bestemmelsen i overenskomsten som handler om kompetanse er oppdatert i tråd med samfunnsutviklingen. Nå legger den mer vekt på at investering i de ansattes kompetanse er nødvendig for energistasjonenes omstillings- og konkurranseevne.

Ingen forskjellsbehandling av syke

HK og Virke anbefaler tillitsvalgte og ledelse på den enkelte arbeidsplass å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger.

Det er nå ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Uravstemning

Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder, får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme.

Lokale lønnsforhandlinger

De sentrale tarifforhandlingene på Bensinstasjonsoverenskomsten er avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles.

Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger.

Les hele protokollen her.

Ønsker du å abonnere på papirutgaven? Følg denne linken.

Meld deg på vårt
ukentlige nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS