Bensinstasjoner

Per søndag 15. mars klokken 13. 30 er det registrert 1 199 smittede i Norge Kilde: worldmeters.info/coronavirus.

VIRKE SERVICEHANDEL: Koronakrisen eskalerer kraftig

I løpene av de siste dagene har antall henvendelser til Virke eksplodert. Handel- og tjenestenæringen rammes hardt av korona-krisen. Mange små virksomheter i servicehandelen har begrenset evne til å overleve en langvarig nedstengning av samfunnet.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har det vært en enorm pågang til Virkes rådgivere og bransjeledere. Både per telefon og epost kommer det inn hundrevis av spørsmål hver dag.

Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel sier informasjonsbehovet nå er enormt stort for samtlige bransjeaktører. Foto FOTO: KARINE HILDONEN HENRIKSEN

Stor usikkerhet

Mange av henvendelsene dreier seg om sykefravær, permitteringer og hvordan man ellers håndterer arbeidsgiverrollen på en god måte i den akutte krisesituasjonen. Det er også stor usikkerhet om hvordan ulike avbruddsbestemmelser skal forstås.

Mange mindre virksomheter

Virke Servicehandel organiserer den norske kiosk- og bensinstasjonsnæringen på kjede- og forhandlernivå. Servicehandelen er en stor bransje bestående av mange mindre virksomheter. Flere av disse har allerede fått betydelige utfordringer med å holde hjulene i gang. Enkelte virksomheter har stengt ned eget utsalgssted. Andre har innført sterke begrensninger i servicetilbudet for å unngå å bryte kravene som Helsedirektoratet har satt til virksomheter som omsetter mat og drikke. Vi forventer at mange servicehandelsbedrifter må sende ut permitteringsvarsler til egne ansatte tidlig neste uke.

Flere tiltak fra myndighetene må til

Fredag la regjeringen frem sin første krisepakke.
- Vi er fornøyde med at regjeringen går inn for endringer i permitteringsregelverket som reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 15 til 2 dager, sier Iman Winkelman, leder for Virke Servichandel.

- Samtidig er de første tiltakene regjeringen la frem fredag langt fra tilstrekkelig for å redde et stort antall bedrifter innen handel- og tjenesteytende næring fra konkurs. Virke vil derfor fortsette å kreve flere tiltak fra myndighetene for å hjelpe servicehandelen og andre utsatte bransjer.

Utsettelse av mva-terminer

Et konkret tiltak som man ber myndighetene vurdere, er om årets første mva-terminer kan utsettes slik at opptjent merverdiavgift kan benyttes for å forbedre egen likviditet.

- I tillegg bør myndighetene utsette årets frister for innbetaling av arbeidsgiveravgift til slutten av 2020.

Virke Servicehandel oppfordrer også regjeringen til å legge frem tiltak som kan bidra til å stimulere økonomien på mellomlang sikt.
- Tiltakene bør prioriteres ut fra hva som gir rask effekt etter innfasing. I tillegg bør de komme innbyggere og samfunnet til gode den dagen korona-krisen er over.

Tilskuddsordning for utbygging av hurtigladetilbud

- Vi mener i forlengelsen av dette at man bør vurdere å etablere en tilskuddsordning for utbygging av hurtigladetilbud langs vei. En slik ordning vil være viktig for å generere aktivitet hos flere bransjer. Samtidig legger man til rette for utslippskutt gjennom viktig infrastruktur som fremmer overgangen til lav- og nullutslippsteknologi.

For bensinstasjonene vil tilskuddsordningen være viktig for å etablere et enda bedre hurtigladetilbud på egne stasjoner, og med det beholde og forsterke posisjonen som bilistenes førstevalg langs vei.

- Dette er viktig for å ta vare på arbeidsplassene til alle som har sitt virke innen næringen, sier Winkelman.

Har rett til barnepass fra kommunene

Lørdags ettermiddag besluttet regjeringen at ansatte i bensinstasjonsnæringen har rett til barnepass fra kommunene selv om skoler og barnehager holder stengt. - Bestemmelsen gjelder dersom det ikke foreligger andre muligheter for barnepass, og tilgangen til barnepass i offentlig regi er nødvendig for å holde driften i gang.

- Regjeringens vedtak er viktig for å hjelpe bransjen i en svært vanskelig situasjon. Samtidig viser myndighetenes beslutning hvor samfunnskritisk hele forsyningskjeden for drivstoff er.

Nei til politisk spill

På få dager har korona-pandemien fått langt større samfunns- og næringsmesige konsekvenser enn man kunne forutse.

- Vedvarer den alvorlige situasjonen over tid, vil det sette mange virksomheter i en svært vanskelig likviditetsmessig situasjon med konkurs eller nedleggelse som mulig utfall. Det er derfor avgjørende at regjeringen raskt legger frem flere tiltakspakker. Likeledes må Stortinget vise evne til å behandle og vedta forslagene raskt. VI har ikke tid til unødvendig og forsinkende politisk spill fra opposisjonen nå, avslutter Iman Winkelman.

Få råd og veiledning på Virkes nettsider i forbindelse med korona-krisen: https://www.virke.no/koronaviruset/

Her kan du følge utviklingen av coronaviruset time-for-time:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Powered by Labrador CMS