Bensinstasjoner

Iman Winkelman i Virke Servicehandel. Foto: Karine H. Henriksen

- Skuffende avgiftsøkninger på flere områder

Regjeringen la tidligere i dag frem sitt statsbudsjettforslag for 2021. På flere områder går regjeringen inn for avgiftsøkninger som ikke fremmer interessene til kiosk- og bensinstasjonsnæringen. Samtidig er det også gode nyheter i neste års budsjettforslag.

Publisert Sist oppdatert

Den foreløpige gjennomgangen av regjeringens forslag til neste års statsbudsjett viser følgende:

· Avgiftene på en rekke kioskvarer som blant annet sigaretter, snus, sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer økes med mellom 3,4 og 3,7 prosent fra neste år. Det legges opp til avgiftsmessig differensiering ut fra sukkerinnhold når det gjelder alkoholfrie drikkevarer. Dette vil gi en prisreduksjon på brus med lavt eller null sukkerinnhold.

· Det samlede avgiftsnivået på drivstoff øker gjennom blant annet enn økning av CO2-avgiften på fem prosent utover ordinær prisstigning.

· Regjeringen foreslår å øke bilavgiftene gjennom økninger i engangsavgiften og innstramninger i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. I tillegg ønsker regjeringen å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler fra neste år.

· Regjeringen gjør få endringer i beskatningen av bedrifter og eiere. Rett nok reduseres formueskatten noe gjennom økt verdsettelsesrabatt. Samtidig legges det ikke til rette for at den foreslåtte reduksjonen i satsen på eiendomsskatt også skal omfatte næringseiendommer.

Skuffende avgiftsøkninger

Virke Servicehandel er hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for kiosk- og bensinstasjonsnæringen. Leder av Virke Servicehandel, Iman Winkelman, er skuffet over at regjeringen ikke reduserer særavgiftene på grensehandelsutsatte varer:

– Våre beregninger viser at nordmenn hvert år handler kioskvarer for 5,3 milliarder kroner. Dette er omtrent en milliard kroner mer enn den samlede kiosknæringen i Norge omsatte for i 2019. En ytterligere økning av særavgiftene på varer som tobakk og snus, sjokolade og sukkervarer og brus vil medføre at grensehandelen igjen skyter fart den dagen myndighetenes strenge reiserestriksjoner gjør det enkelt for nordmenn å samle store deler av sine innkjøp i utlandet, sier Winkelman.

Vi trenger lokal handel

– Vi trenger en regjering og et Storting som forstår at det er bra for både samfunnet og våre medlemmer innen kiosk- og bensinstasjonsnæringen at nordmenn velger å dekke sine behov for kioskvarer gjennom innkjøp lokalt. Økt omsetning i regi av norsk handel gir flere arbeidsplasser og større skatteinntekter. Samtidig legger det til rette for at blant annet bensinstasjonsbransjen kan bevare et godt servicetilbud på områder som er viktig for alle som ferdes langs vei, og trenger et sted for å hvile, spise og drikke og gå på toaletter, sier Winkelman.

Bilen er viktig for å holde Norge i gang

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder til dels store endringer i bilavgiftene. Målet er å få flere til å velge biler som er mer utslippsvennlige sammenlignet med i dag. Samtidig legger man også opp til å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler fra 2021. Virke Servicehandel tror regjeringen ikke forstår hvor viktig bilen er for å holde Norge i gang:

– Regjeringens forslag om å øke engangsavgiften for personbiler og varebiler fremstår først og fremst som et forsøk på å hente inn økte avgifter til statskassen. I Norge er bilen det eneste transportmiddelet for mange. Da er det feil medisin å øke avgiftene på kjøp og bruk av bil. Vi setter vår lit til at Stortinget helt eller delvis nuller ut avgiftsskjerpelsene regjeringen har foreslått på dette området, sier Winkelman.

Styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet gjennom økte bevillinger til blant annet Arbeidstilsynet. Dette er en av flere positive budsjettnyheter i budsjettforslaget.

Virke Servicehandel har sammen med et samlet bransjeprogram bil, bedt myndighetene etablere en godkjenningsordning for bilvask. I budsjettforslaget er ikke dette initiativet omtalt direkte. Virke Servicehandel vil nå gå i dialog med Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for å løfte kravet i budsjettforhandlingene:

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet i markedet for bilvask kan kun vinnes dersom forbrukerne også bruker sin kundemakt til å etterspørre seriøse virksomheter. I dag er det vanskelig å vite om en virksomhet driver seriøst eller ikke, og det gjør dessverre at mange forbrukere ubevisst ender opp med å velge useriøse og kriminelle bilvaskevirksomheter når de skal ha ren bil. Vi vil be Stortinget legge press på regjeringen for å få fortgang i arbeidet med å etablere en godkjenningsordning for bilvask som gjør det lett for forbrukerne å vaske bilen med ren samvittighet, avslutter Iman Winkelman.

Powered by Labrador CMS