Bensinstasjoner

Iman Winkelman i Virke Servicehandel

Servicehandelen rammes hardt av "shut down"

KOMMENTAR AV IMAN WINKELMAN I VIRKE SERVICEHANDEL: Korona-krisen eskalerer time for time og skaper stor usikkerhet for både næringslivet og forbrukerne. På ettermiddagen den 12. mars kom myndighetene med nye restriksjoner som ytterligere forverrer konsekvensene av virusutbruddet for norsk servicehandel.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har utviklingen knyttet til virusutbruddet gått fra vondt til verre. Store deler av samfunnet er i ferd med å bli stengt ned i forlengelsen av myndighetenes strenge tiltak for å begrense den enorme belastningen pandemien kan medføre for helsevesenet. Dersom FHI sitt anslag slår til, må vi forvente at 733 000 blir syke av korona-viruset i Norge. 5500 av disse vil trenge intensivbehandling på sykehus. Den kapasiteten er per i dag ikke tilgjengelig. Myndighetene må derfor ta i bruk svært kraftige virkemidler for å unngå at de verste sykdomsprognosene slår til.

Utfordringer på flere plan

Mange av våre medlemmer innen kiosk- og bensinstasjonsnæringen har de siste dagene tatt kontakt for å søke råd og bistand fra oss i forbindelse med spørsmål om sykelønn, permitteringer og arbeidsgivers styringsrett. Vi er opptatt av å legge til rette for best mulig bistand selv om pågangen er ekstraordinær høy.

Fall i omsetning

Antall henvendelser fra våre medlemmer tyder på at servicehandelen sannsynligvis vil bli hardt rammet av korona-krisen på flere måter. Det er forventet at hele bransjen vil oppleve et bratt fall i egen omsetning i forlengelsen av at mange forbrukere blir bedt om å holde seg hjemme fra jobb, studier og fritidsaktiviteter.

Mangel på arbeidskraft

Samtidig skaper virus-krisen store utfordringer i form av mangel på medarbeidere som kan gå på jobb. Sannsynligvis må mange kiosker og bensinstasjoner redusere sine åpningstider de nærmeste ukene og månedene i mangel på tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft.

Flere konkurser og nedleggelser

De næringsmessige konsekvensene av bratt omsetningsfall og reduserte åpningstider er meget alvorlige. Det er dessverre grunn til å forvente en vekst i antall konkurser og nedleggelser i 2020, sammenlignet med tidligere år som følge av den ekstraordinære situasjonen. Også for virksomhetene som lykkes med å håndtere egen likviditet gjennom de nærmeste månedene, vil det sannsynligvis være vanskelig å unngå røde tall i regnskapene. Svekket soliditet gjør det vanskeligere for bedriftene å overleve over tid.

Nye råd rammer servicehandelen

På ettermiddagen den 12.mars kom myndighetene med nye tiltak i forbindelse med koronautbruddet. To av de nye restriksjonene berører servicehandelen direkte:

- Det er stilt krav om at virksomheter som bedriver servering av mat og drikke skal legge til rette for at besøkende kan holde minst en meters avstand. Dette kan medføre at kiosker og bensinstasjoner må gjøre sittegrupper utilgjengelige for egne kunder.

- Servering av mat skal ikke skje som buffet. Salatbarer og lignende er ikke lenger tillatt.

De nye kravene fra FHI er viktige og nødvendige, men rammer samtidig servicehandelen hardt.

Myndighetene må komme på banen

Vi er opptatt av at myndighetene kommer på banen med konkrete tiltak som kan løse utfordringene servicehandelen står overfor. Det er viktig at krisepakkene som lanseres ikke bare retter seg mot utsatte bransjer som reiseliv og transport, men også er til nytte for kiosk- og bensinstasjonsrelatert virksomhet.

Vårt viktigste krav er endringer i permitteringsregelverket som gjør at arbeidsgivers lønnskostnader raskt kan reduseres i forlengelsen av akutt omsetningssvikt.

I tillegg må det legges til rette for tiltak som sørger for at staten ikke bidrar til å forverre berørte virksomheters likviditetssituasjon ytterligere. Her er det naturlig å se på om det kan innføres ordninger som utsatt innbetaling av offentlige avgifter (merverdiavgift og arbeidsgiveravgift) og tilbakebetaling av innbetalt selskapsskatt for tidligere år for virksomheter som gikk med underskudd i 2018 og 2019.

Vi vil også oppfordre myndighetene til å se på om merverdiavgiftssatsene kan reduseres, og særavgifter kuttes som særskilte tiltak tilpasses utfordringene servicehandelen opplever i forlengelsen av koronakrisen. I en situasjon med en samfunnskrise vi ikke har opplevd siden krigens dager, bør myndighetene strekke seg langt for å unngå at man også får en skikkelig næringslivkrise.

Kommentar av Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandel

Les mer om hvordan du som arbeidsgiver kan håndtere koronakrisen på Virke sin nettsider: https://www.virke.no/koronaviruset/

Powered by Labrador CMS