Bensinstasjoner

- Jeg tror de som skal jobbe her har fått en utrolig bra arbeidsplass, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide under åpningen av Circle K E18 Bamble, her sammen med daglig leder Lindy Haukedal fra Bamble. Alle foto: Terje Borud

Samferdselsminister Hareide åpnet Norges største Circle K

Fredag 3. juli åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide den nye og topp moderne Circle K-stasjonen med døgnhvile- og rasteplass i Bamble. Veiserviceanlegget er bygget for å møte dagens og fremtidens krav, det ligger sentralt plassert langs E18 i Telemark og er med sine 36 mål landets største.

Publisert Sist oppdatert

3– Det er en stor glede å få være med og åpne verdens mest moderne veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Som samferdselsminister er det to saker som er spesielt viktig for meg, og det er trafikksikkerhet og klima og miljø. Dette anlegget oppfyller begge deler. Flere døgnhvileplasser er den beste trafikksikkerheten vi kan få, mens gode lademuligheter er klimavennlig og bra for miljøet, sa Knut Arild Hareide.

Oversiktsbilde av veiserviceanlegget med lekeplassen, bobilparkeringen og ladeparken i forgrunnen.

– Jeg vil rette en spesiell takk til Circle K for arbeidet som er gjort med Circle K E18 Bamble. Dette anlegget viser hva man kan få til når offentlige og private virksomheter samarbeider på en god måte. Jeg vil også ønske lykke til Circle K, og de som skal jobbe her. Jeg tror de har fått en utrolig bra arbeidsplass. For det mest moderne veiserviceanlegget i verden ligger i Bamble. Det må vi ikke glemme, sa Knut Arild Hareide.

Fra venstre Sverre Rosén, norgessjef Circle K, Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens Vegvesen, Torstein Dahl (Sp), varaordfører i Bamble, samferdselsminister Knut Arild Hareide, stasjonsdriver Lindy Haukedal, Snorre Skeie, nettverkdirektør Circle K, Anette Aanesland, direktør Nye Veier og Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund. I midten med mikrofon, Johan Kraft-Johanssen, markedssjef i Circle K og speaker under åpningsfesten. Alle foto: Terje Borud

Circle K E18 Bamble er et fullverdig, siste generasjons veiserviceanlegg med et rikholdig tilbud for folk på farten, enten de trenger energi til kjøretøy, kropp, eller rett og slett en liten benstrekk og en kaffe.

Med sin plassering langs nye E18 gjennom Telemark, er det nye veiserviceanlegget et naturlig stoppested for både fritidsreisende og yrkessjåfører. Stasjonen blir et viktig knutepunkt for lokalbefolkningen i Bamble, og et etterlengtet stoppested med hvilemuligheter for yrkessjåfører langs E18 mellom Oslo og Kristiansand.

Største Circle K i Norge

– Med et totalareal på 36 mål er dette vårt største anlegg i Norge. Circle K E18 Bamble er bygget for fremtiden, butikken har siste generasjons stasjonskonsept og tilbyr et variert og godt utvalg av kald og varm mat og drikke. Innvendig har butikken et restaurantpreg, med god kapasitet på sitteplasser og toaletter. Dette vet vi at kundene ønsker og forventer å finne på et veiserviceanlegg som dette, sier Snorre Skeie, nettverksdirektør i Circle K Norge.

Anlegget har også en grønn og moderne rasteplass, med sittegrupper og gode lekemuligheter for barna.

Lanserer miljødrivstoff for personbiler

Circle K E18 Bamble er først i Norge med milesBio HVO100 til personbiler. Dette er et helt palmefritt avansert biodrivstoff, som er laget av avfallsrester. Drivstoffet er tilgjengelig for alle som har en personbil med motor godkjent for fornybar diesel.

Totalt er det satt opp en samlet pumpepark med 12 raske pumper med bensin, diesel, anleggsdiesel, HVO 100 og Ad Blue.

I tillegg blir Circle K E18 Bamble et av landets største knutepunkter for elbiler, med totalt 40 ladeplasser. Det er klargjort en ladepark for 40 ladeplasser, åtte ladere fra Circle K og 20 fra Tesla er så langt på plass.

25 døgnhvileplasser for yrkessjåfører

Over halvparten av det nye anlegget er reservert tungbiltransport. Yrkessjåførene får 25 oppstillingsplasser på døgnhvileplassen med tilgang til strøm. 18 av plassene er dimensjonert for modulvogntog på 25,25 meter, i tillegg finnes det sju plasser utstyrt med strømuttak for lastebiler med strømaggregat.

Det blir også egen avdeling kun for yrkessjåførene, Truckers Club, med tilgang til dusj og toalett, samt og en stor sitteavdeling som alle kan benytte.Trafikksikkerhet viktig

Circle K har lagt vekt på god og sikker logistikk for alle trafikanter. Planløsningen er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter, samt yrkessjåfører og privatbilister. Serviceanlegget er tilgjengelig fra både nord- og sørgående retning.

Døgnhvileplassene og tilhørende drivstoffanlegg får egen inn- og utkjøring. For å sikre gode trafikkforhold finnes det egen lomme for turbusser utenfor innkjøringen, slik at de slipper å kjøre inn på forplassen til anlegget. Fra busslommen har passasjerene kort avstand til butikken.

Daglig leder på Circle K Bamble er Lindy Haukedal fra Bamble, og hun har med seg ca. 15 ansatte fra starten. Byggeperiode har vært 16 uker, og entreprenør har vært NCC.

Nye veier: «Et komplett og moderne trafikksikkert veianlegg»

– Med åpningen av Circle K E-18 Bamble, har vi bygget et komplett og moderne trafikksikkert veianlegg. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten, og dette anlegger bidrar til å gi tryggere veier; gjennom tilrettelegging for pauser, påfyll av mat og drikke, lademuligheter og restitusjon. Det er også gledelig at det er bygget på en klimanyttig og fleksibel måte, slik at døgnhvileplassen kan utvides dersom det blir behov for det, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Statens Vegvesen: «Fantastisk anlegg hvor alt er ivaretatt for fremtiden»

– Det nye veiserviceanlegget er tuftet på et langt samarbeid mellom mange aktører. Dette er helt avgjørende for å sikre det grønne skiftet langs veiene våre. Nå åpnes et fantastisk anlegg hvor alt er ivaretatt for fremtiden. Her er en kombinasjon mellom den næringsdrivende tungtrafikken på den ene siden, et stort areal til lading for persontrafikk på den andre siden, og med service i midten, sa Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens Vegvesen.

NLF «Circle K E18 Bamble – et prakteksemplar på alle områder»

– Circle K E-18 Bamble kommer til å bli et populært stoppested for alle de som har veien som arbeidsplass. I våre 3000 bedrifter er det 25 000 sjåfører. For at de skal gjøre jobben sin og levere varer som holder landet vårt i gang, trenger de et sted å gå på do, et sted å få seg mat, og et sted å sove. Dette anlegget er et prakteksemplar på alle områder, sa Geir Mo, administrerende direktør i Norsk lastebileier-Forbund.

Powered by Labrador CMS