Bensinstasjoner

Disse bruker mest penger på bensinstasjonene

Kiosk, bensin og servicebransjen er en viktig sysselsetter over hele landet, med nær 15 000 medarbeidere. I en fersk fylkesoversikt kommer det frem at folk i Oppland, Finnmark og Hedmark er de som bruker mest penger på bensinstasjonene.

Publisert Sist oppdatert

Oslofolk bruker minst på bensinstasjonene, men bruker kioskene mer enn noen andre

.

− Fylkesoversikten viser at næringen er tilstede over hele landet. Opplendingene har flest bensinstasjoner per innbygger, mens oslofolk har flest kiosker per innbygger. Det er flere bensinstasjoner i mer bynære områder, mens kioskene står sterkere i tettbygde strøk, sier leder av Virke KBS, Iman Winkelman.

(se totaloversikten nederst i saken)

En viktig næring for sysselsetting

Virke KBS er interessefellesskapet til servicehandelen i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Kiosk- og bensinstasjonsnæringens samlede omsetning var på 55,6 milliarder i 2018. Hele 15 000 personer jobber i næringen, fordelt på 2921 virksomheter.

− Næringen er viktig for sysselsetting over hele landet. Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet gjennom rollen som medarbeider i en kiosk eller bensinstasjon, sier Winkelman.

Konkurranse blant bransjenære aktører

Ifølge Virkes KBS-rapport 2019-2020, har bensinstasjonene de siste fem årene hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 0,7 prosent, ekskludert drivstoff. Kiosker har samme periode opplevd en omsetningsnedgang på 2,5 prosent.Servicehandelen blir i økende grad utfordret av bransjenære konkurrenter innen dagligvare og servering.

− En av hovedutfordringen til kioskene og bensinstasjonene er at de ikke vokser i takt med den økende etterspørselen i det totale mat- og serveringsmarkedet. Det er avgjørende at myndighetene ser hele mat- og dagligvaremarkedet under ett, og sørger for at konkurransen skjer på like vilkår, sier Winkelman.

Rundt 80 prosent av omsetningen til bensinstasjonene er relatert til drivstoff, mens de øvrige 20 prosentene fordeler seg på varer som dagligvarer, matservering, verkstedtjenester, spill, og bilrekvisita.

Ønsker matkonkurranse på like vilkår

Regjeringen la i begynnelsen av desember frem forslag til ny lov om god handelsskikk, som skal tilrettelegge for effektive forhandlinger og kontrakter mellom aktørene det samlede dagligvaremarkedet. Både dagligvarebransjen og servicehandelen er foreslått omfattet av den nye loven, mens aktørene innen serveringsmarkedet er holdt utenfor.

− Vi er fornøyd med at regjeringen erkjenner at denne konkurransen skal foregå på like vilkår, men skuffet over at loven samtidig ikke sørger for at lovens virkeområde omfatter alle aktører som kjøper inn dagligvarer ment til videre bearbeiding, sier Winkelman.

Fra bensinstasjoner til energistasjoner

I 2025 er det forventet at mellom 46 og 61 prosent av den norske bilparken vil være elektrisk.

− Veksten i antall elbiler på norske veier vil øke i årene som kommer. For næringen er omleggingen fra bensinstasjoner til energistasjoner en nødvendig forutsetning for å beholde posisjonen som bilistenes førstevalg langs vei, sier Winkelman.

Les også Virke KBS bytter navn.

Powered by Labrador CMS