Bensinstasjoner

Billigere drivstoff dro prisveksten ned i august

Prisveksten de siste tolv månedene falt med 0,3 prosentpoeng i august, ifølge nye SSB-tall. Årsaken er lavere priser på drivstoff.

Publisert Sist oppdatert

­I juli lå prisveksten på 6,8 prosent i siste tolvmånedersperiode. Fallet på 0,3 prosentpoeng til 6,5 prosentpoeng i august skyldes blant annet billigere diesel og bensin, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på drivstoff og smøremidler falt 12,4 prosent fra juli til august. Til tross for dette var prisene for drivstoff og smøremidler fortsatt 29,6 prosent høyere i august i år enn i samme måned i fjor.

– Den siste månedens fall i drivstoffprisene er grunnen til at tolvmånedersveksten i KPI gikk ned fra juli til august. Utviklingen henger sammen med at oljeprisen har falt de siste to månedene. Prisene på råolje og drivstoff har fulgt hverandre uvanlig tett fra måned til måned siden februar i år, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Høyere strømpriser

På en annen side steg strømprisene inkludert nettleie med 15,3 prosent fra juli til august, og de var med dette 21 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Samtidig har strømstøtteordningen gjort at prisene som husholdningene betaler, ikke har steget like mye som markedsprisene har gjort.

Ifølge SSBs beregninger ville prisveksten det siste året ha vært på 9 prosent i august uten regjeringens strømstøtteordning. Dersom det verken hadde vært strømstøtteordning eller midlertidig reduksjon i el-avgiften, ville prisoppgangen ha vært rundt 87 prosent de siste tolv månedene.

Lite fall i matvarepriser

Samtidig økte kjerneinflasjonen, som er justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) ytterligere – fra en tolvmånderesendring på 4,5 prosent i juli til 4,7 prosent i august.

Blant varegruppene med høyest prisvekst, bortsett fra energivarer, er mat, møbler, overnatting, restauranttjenester og flyreiser. Andre ting som har hatt høy prisvekst, er biler og husleie.

– Den samlede prisveksten i august var fortsatt på et høyt nivå. De viktigste årsakene er at prisene på matvarer, elektrisitet og drivstoff var høyere i august i år sammenlignet med august i fjor, sier Kristiansen.

Til tross for dette var det et fall i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer på 1,1 prosent fra juli til august. Men prisene er totalt 10,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Powered by Labrador CMS