Bensinstasjoner

10 tips for bedre likviditet

VIRKE: Dagens rundspørring blant servicehandelskjedene viser at mange er i gang med å permittere egne medarbeidere og redusere åpningstidene. Med lavere omsetning vil neste fase dreie seg om tiltak som sikrer tilstrekkelig likviditet til krisen er over. Her får du 10 gode tips fra Iman Winkelman.

Publisert Sist oppdatert

Av: Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel

Iman Winkelman er utdannet siviløkonom og revisor. Han har blant annet jobbet som revisjonsmedarbeider, samfunnskontakt og kommunikasjonsrådgiver. Foto Foto: Karine H. Henriksen

Med noen dagers mellomrom ber vi våre største kjedemedlemmer innen servicehandelen om å gi oss en kort status på situasjonen i egen virksomhet.

Bedriftene strammer inn

Nylig mottok vi en ny tilbakemelding som gir oss viktig informasjon om nå-situasjonen for kiosk- og bensinstasjonsnæringen:

· Flere kjeder er i gang med å permittere eller planlegger for permittering

· Kjedene tilpasser bemanningsplaner og vaktlister til en situasjon der omsetningen på kort tid har gått kraftig ned

· Det gjennomføres endringer i bensinstasjonenes åpningstider i form av kvelds- og nattestenging av virksomheter som vanligvis har åpent døgnet rundt

· Samtidig bruker man mye tid på å forstå og følge opp myndighetenes krav og råd for å hindre smittespredning. Dette innbefatter blant annet oppfølgning av kravet til minst 1 meters avstand mellom besøkende, og rådene som er innført på området for renhold og hygiene.

Enklere å gjennomføre endringer

Pågående aktivitet på kjede- og forhandlernivå er en naturlig konsekvens av at store deler av eget driftsgrunnlag på kort tid har forsvunnet.

I tillegg har regjeringens krisetiltak i form av endringer i arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering, gjort det lettere å gjennomføre handlinger for å redusere lønnsutgiftene til kriserammede virksomheter raskt.

«Cash is king»

Uavhengig av hvilke krisetiltak myndighetene iverksetter, er det viktig at man også selv jobber aktivt for å unngå at egen bedrift går over ende som følge av at likviditetssituasjonen ikke gjør det mulig å drive videre.

Det er på tide å børste støv av det forslitte slagordet «cash is king». Slagordet er et uttrykk for at likvide midler er helt avgjørende for å holde hjulene i gang. I gode tider glemmer vi ofte dette. I dårlige tider er uttrykket dessverre en steintøff realitet man ikke kommer utenom.

Hva kan du selv gjøre?

Din bedrift kan ta grep om egen likviditetssituasjon på flere måter. Her følger 10 konkrete tips for å forbedre egen likviditet i din virksomhet:

1. Gå i dialog med egen bankforbindelse og sørg for å få en avklaring på hvor mye du eventuelt kan få tilsagn om i kortsiktig lån/kassekreditt for å håndtere en anstrengt likviditetssituasjon.

2. Be om avdragsfrihet eller forlenget nedbetalingsperiode for eksisterende låneengasjement for å redusere månedlig forpliktelse.

3. Kontakt banken og prut ned renten.

4. Kontakt leasingselskaper/finansieringsselskaper og be om at leasingperioden forlenges som grunnlag for å redusere månedlige forpliktelser.

5. Ta kontakt med alle leverandører og be om forlenget kredittid. Ikke betal regninger før du må. Begrunn behov for forlenget kredittid med korona-krisen og egen økonomisk situasjon.

6. Sørg for kortest mulig forfallstid for fakturaer du utsteder selv. Etabler gode og effektive innfordringsrutiner slik at fakturaer som ikke gjøres opp på dato for forfall følges tett opp i et strukturert innfordrings/inkassoløp. Ring gjerne direkte til kunder som ikke gjør opp og be om at betaling foretas omgående.

7. Reduser varelageret gjennom å selge unna varer med lav omløpshastighet. Sørg for gode prognoser over forventet etterspørsel for viktige varegrupper. Bestill i henhold til prognose for å unngå for mye eller for lite varer på lager. Det er ikke noe poeng å ha 60 kanner motorolje på lager dersom man i snitt selger 25 kanner per måned.

8. Selg unna unødvendige eiendeler og driftsmidler. Det er bedre å unngå likviditetsskvis enn at man eier biler, kjøledisker eller annet utstyr som ikke er strengt nødvendig i en fase hvor man må sørge for å kunne dekke løpende forpliktelser selv om salget svikter.

9. Kjør salgskampanjer der du forhåndsselger eksempelvis et visst antall bilvask i en bestemt tidsperiode frem i tid (eksempel: 5 bilvask i perioden juni-aug). Sørg for å få inn inntektene nå, samtidig som kostnadene ved å levere varen/tjenesten kommer senere.

10. Kutt alle unødvendige kostnader gjennom en kritisk gjennomgang av alle utgiftene du har i eget regnskap. Sett deg konkrete mål for kostnadskutt, og lag en klar strategi i form av helt konkrete tiltak for å nå målet.

Og til sist, sørg for å gjennomføre tiltakene!

Powered by Labrador CMS