Mange nordmenn har valgt bilferie i Norge denne sommeren. Det har gitt et løft for conveniencebransjen som opplevde en krevende vår.
Mange nordmenn har valgt bilferie i Norge denne sommeren. Det har gitt et løft for conveniencebransjen som opplevde en krevende vår.

Rekordsommer for bransjen!

Sommer 2020: Nordmenns ferievaner har bidratt til å gi bensinstasjonsnæringen et positivt løft i sommer etter en økonomisk utfordrende vår.

Publisert Sist oppdatert

Av: Iman Winkelman, Virke Servicehandel

Ferske tall fra DNB viser at bransjen har hatt en samlet omsetningsvekst på rundt 8 prosent i årets viktigste sommeruker (uke 27-31) sammenlignet med samme periode året før.

Iman Winkelman på bilferie med familien på Røros i sommer.
Iman Winkelman på bilferie med familien på Røros i sommer.

Best har veksten vært i våre største byer – her har bransjen hatt en salgsvekst på hele 19 prosent. Flere av kjedene bekrefter den positive utviklingen som går frem av tallene DNB har satt sammen for Virke Servicehandel.

Enkelte selskaper melder om en vekst som er vesentlig bedre enn 8 prosent. Andre peker på store regionale forskjeller når de blir bedt om å beskrive betydningen av årets sommertrafikk for egen virksomhet. Vestlandet og Nord-Norge er blant områdene med best utvikling ifølge en av kjedene med et stort landsdekkende forhandlernett.

Laber vår

Sommerens utvikling står i sterk kontrast til bransjens omsetningsutvikling tidligere i år. I ukene etter at myndighetene stengte ned store deler av samfunnet som følge av koronautbruddet, stupte salget med mellom 30 og 40 prosent. Den samlede effekten av den svake utviklingen i vår ser vi fortsatt igjen i DNBs tall. Selv med en sterk vekst i ferieukene, er det samlede inntektsfallet på 7 prosent for bransjen som helhet hittil i år.

Hvordan blir høsten?

Økningen i omsetningen av tobakk og snus har reddet økonomien til mange forhandlere i en situasjon der flere vanligvis ikke ville overlevd det bratte omsetningsfallet i mars og april.

Den videre utviklingen i bransjen gjennom høsten avhenger grovt sett av to forhold. En ny runde med svært inngripende smitteverntiltak i form av eksempelvis stengte skoler og barnehager, vil kunne medføre at salget igjen faller med flere titalls prosent på kort tid. Samtidig er dette i skrivende stund et nokså urealistisk scenario.

Det er imidlertid mer sannsynlig at vi på et eller annet tidspunkt igjen vil oppleve en økning i nordmenns hamstring av typiske kioskvarer som tobakk, snus, sukkerholdig mineralvann og snacks i utlandet. I kombinasjon med økt reiseaktivitet og påfølgende vekst i etterspørselen etter tax-freevarer, vil økt grensehandel være dårlig nytt for servicehandelsnæringen. Bransjen har de siste månedene opplevd en sterk vekst i salget av varer som vanligvis går som hakka møkk både i Strømstad og i tax-free butikkene. Økningen i omsetningen av tobakk og snus har reddet økonomien til mange forhandlere i en situasjon der flere vanligvis ikke ville overlevd det bratte omsetningsfallet i mars og april.

Det store spørsmålet er om det blir fritt frem for dagsturer til utlandet i løpet av høsten, og hvordan dette i så fall vil påvirke salget av grensehandelsutsatte varer. Vedtar Stortinget en reduksjon i særavgiftene på varer som eksempelvis tobakk og snop/ snacks i statsbudsjettet for 2021, vil konsekvensene av at grensene gjenåpnes være annerledes enn om regjeringspartiene og aktuelle støttepartier tviholder på dagens avgiftspolitikk.

Vi vil fra vår side gjøre vårt ytterste for å påvirke utviklingen i riktig retning gjennom å synliggjøre for politikerne hvor viktig det er å ta vare på en sterk norsk servicehandelsnæring.

Du kan gjøre en forskjell!

Det er også viktig å huske på at du kan gjøre en forskjell gjennom å utøve godt kjøpmannskap og være offensiv. Ofte er det små grep som skal til for å oppnå mersalg eller økt salg av varer med bedre fortjenestemargin. Og er du kreativ, ser du muligheter der andre ser krise. Hva med å sørge for at alle som sitter på hjemmekontor fristes ned til stasjonen for å innta nærområdets beste og raskeste lunsj? Kanskje kan du også kjøre «happy hour» i bilvaskeanlegget i perioder med mye ledig kapasitet? Lykke til!

Les mer om bransjeledernes erfaringer fra sommeren 2020 i utgave 4/2020 av CONVENIENCE.

Powered by Labrador CMS