Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Mattilsynet sjekket i 2018 over 200 forskjellige brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Nå er nesten alle feil rettet opp, eller produktene er tatt ut av sortimentet (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Gode resultater etter Merkesjekken 2018

Mattilsynet sjekket i 2018 merkingen på 209 brød og brødvarer. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Bransjen satte i gang flere tiltak og en oppfølgingsundersøkelse viser at nesten alle merkefeilene nå er rettet.

Publisert

Merkesjekken 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet i tidsrommet april til juni, og 209 produkter fra 86 virksomheter ble merkevurdert. Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved ca. 85 prosent av disse. Produktene var produsert både i og utenfor Norge. De vurderte produktene utgjør en relativt liten andel av brødvarene som finnes på markedet.

De fleste feilene var knyttet til ingrediensliste, allergener og næringsdeklarasjon for alle produktkategorier. Det ble funnet relativt få feil på ernærings- og helsepåstander og nøkkelhull. Ingen av merkefeilene har representert noen helsefare for forbrukere.

Mattilsynet har nå sett på hva som har skjedd med de 177 produktene som fikk merknader. Per oktober 2019 har 167 produkter riktig merking, eller er tatt ut av sortimentet. Noen av produsentene har fått lengere tid til å endre merkingen.

- Vi er fornøyde med effekten Merkesjekken 2018 har hatt for korrekt merking av brød og brødvarer. Vi vil gi ros til Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og NHO Mat og Drikke, som hjalp til å følge opp funnene i Merkesjekken med sine medlemsbedrifter, sier Merethe Steen, seksjonssjef for merking og kvalitet i Mattilsynet.

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført nasjonale tilsynskampanjer rettet mot merking av mat. I Merkesjekken 2018 omfattet kampanjen:

  • Betegnelse, ingrediensliste, god opplysningspraksis, allergener, mengdeangivelse og  næringsdeklarasjon i forhold til matinformasjonsforordningen.
  • Brødskala`n.
  • Merking med ernærings- og helsepåstander jf. forskrift om ernærings- og helsepåstander.
  • Utforming og vilkår for bruk av Nøkkelhullet, jf. nøkkelhullforskriften.

I Merkesjekken 2019 er det frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter, som har blitt undersøkt. Tilsynet ble gjennomført i perioden august til oktober, og resultatet av vil være klart i første kvartal 2020.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS