(Arkivfoto: Karine H. Henriksen)
(Arkivfoto: Karine H. Henriksen)

Bærekraftsrapportering på agendaen

Analysebyrået The Governance Group og Handelshøyskolen BI har gjennomgått og rangert bærekraftsrapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs. Orkla havnet på tredjeplass.

Publisert

- Det er hyggelig å se at innsatsen vår blir anerkjent, og at vi har en klar forbedring fra i fjor, blant annet når det gjelder rapportering av klimarisiko. Dette er et tema som er blitt viktigere de siste årene i takt med at klimautfordringene har økt, og vi er i ferd med å se på hvordan vi kan forbedre rapporteringen av klimarisiko ytterligere, sier Ellen Behrens, bærekraftsdirektør i Orkla.

Selskapene er vurdert på fire områder; bærekraftsrapportering, selskapenes CDP-rangering, selskapenes redegjørelse for håndtering av klimarisiko og integrering av FNs bærekraftsmål.

«Mowi, Norsk Hydro og Orkla er eksempler på selskaper som får toppkarakter i vår rangering og som vi mener integrerer bærekraft i selskapsrapporteringen på en gjennomgående og meningsfull måte.», heter det i rapporten.

Videre fremheves det: «Orkla skiller seg også ut ved at de klarer å fremstille en veldig mangfoldig forretningsvirksomhet på en enkel måte, hvor bærekraft inngår som en naturlig komponent.»

- Det er viktig for oss å ha en god form på bærekraftsrapporten slik at vi kan formidle bærekraftsresultatene våre på en kortfattet og konkret måte. I tillegg er vi opptatt av å være åpne rundt bærekraftsrisikoer og hvordan dette kan påvirke verdiskapingen, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, ansvarlig for bærekraftskommunikasjon i Orkla.

Blant selskapene som totalt sett oppnår de høyeste karakterene er Equinor, Borregaard, DNB, Orkla, Telenor, Mowi, Norsk Hydro, Grieg Seafood, Gjensidige Forsikring, Yara International, Veidekke, Storebrand, Sparebank 1 Østlandet og Entra.