Plantebasert: Sensational Burger fra Nestlés Hälsans Kök hjelper nordmenn mot et mer bærekraftig kosthold
Plantebasert: Sensational Burger fra Nestlés Hälsans Kök hjelper nordmenn mot et mer bærekraftig kosthold

Nestlé med i nytt norsk bærekraftsnettverk

Matbransjen vil de neste ti årene spille en avgjørende rolle på veien mot å innfri FNs Bærekraftmål. Nå går store og små aktører i norsk mat- og serveringsbransje sammen og etablerer et nettverk for å styrke bærekraftarbeidet i bedriftene. Nestlé Norge har tatt en aktiv rolle.

Publisert

– Skal vi løse klima- og miljøkrisen, må vi jobbe sammen, på tvers av bransjer og sektorer. Vi i Nestlé har god erfaring fra tilsvarende nettverk i blant annet Danmark, og har tro på at S-Food (Sustainable Food Norway) skal bli et viktig bidrag i transformasjonen til grønne, bærekraftige løsninger her i Norge, sier Birgitte Krenk, Bærekraftsansvarlig i Nestlé Nordic.

Skaper en felles arena

Andreas Friis er grunnlegger og daglig leder i Sustainability Hub, en organisasjon som jobber for å bygge økosystemer og kunnskapsmiljøer for et bærekraftig næringsliv i Norge. Han leder arbeidet med opprettelsen av S-Food.

– Vi finner allerede mange gode bærekraftinitiativer i den norske mat-, drikke- og serveringsbransjen, men det jobbes for stor grad i siloer. Gjennom etableringen av dette nettverket skaper vi nå en felles arena for deling av beste praksis og etablering av kontakter og partnerskap som kan fremme bærekraftig innovasjon, sier Friis.

Stor interesse

Interessen for det nye bedriftsnettverket har vært stor. Nestlé Norge, Orkla Foods, REMA 1000, Nestlé Norge, restauranten ASIA, salatbarkjeden LETT, Matvett og Scandic Hotels er blant aktørene som allerede er med. Nettverket vil fungere som en møteplass for oppstartsselskaper, etablerte selskaper, leverandører til bransjen og forskningsmiljøer.

– På et overordnet nivå, skal Nestlé bidra til å sikre at samfunnet lever innenfor klodens kapasitet. Det innebærer blant annet å beskytte biomangfold og naturressurser. Innen 2030 har vi som ambisjon å eliminere virksomhetens miljøavtrykk. For å innfri dette, har vi forpliktet oss til å benytte ansvarlig innkjøpte råvarer og fornybare ressurser, effektivisere driften, eliminere avfall og bruke vann på en ansvarlig måte, sier Birgitte Krenk.

Skal øke kunnskapsnivå og kvalitet

Målet til Sustainable Food Norway er å øke kunnskapsnivået og kvaliteten på bærekraftarbeidet i mat- og serveringsbransjen i Norge, og legge til rette for bærekraftig matproduksjon- og forbruk. Med dette vil bransjen støtte opp om regjeringens ambisiøse mål om å kutte ikke-kvotepliktige utslipp med 50 prosent innen 2030, skissert i Klimakur 2030.

Nettverkets langsiktige ambisjon er å gjøre bransjen globalt ledende på feltet, og utvikle løsninger som er skalerbare utenfor landets grenser. Ett av skrittene på veien vil være å utvikle et veikart som blant annet berører temaene matsvinn, emballasje, bærekraftig forbruk, teknologi og innovasjon.

Powered by Labrador CMS