Skal kutte matsvinnet med 20 prosent

Hvert år kaster nordmenn over 217 000 tonn mat som kunne ha vært spist.  Et felles initiativ fra serveringsbransjen sparkes i gang 4. januar. Hoteller, kantiner og restauranter over hele landet skal kutte sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020. 

Publisert

Nå lanserer NorgesGruppen, Matvett og andre samarbeidspartnere et historisk bransjeprosjekt, der sentrale aktører i serveringsbransjen går sammen om å kutte matsvinnet.

Kutt Matsvinn 2020

Det er hotellkjedene Scandic og Nordic Choice Hotels, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og leverandørene ASKO og Unilever, som sammen med NorgesGruppen og Matvett, har jobbet frem konseptet «Kutt Matsvinn 2020». Hele serveringsbransjen inviteres nå med.

Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for aktørene i verdikjeden å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid mellom aktørene i mat- og serveringsbransjen.

20 prosent reduksjon

−Målet er at alle deltakerne skal redusere sitt matsvinn med 20 prosent de neste tre årene og bidra på veien til å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinn på verdensbasis, sier Bjørn Stangjordet i NorgesGruppen.

−Vi er stolt av å ha tatt initiativet til et slikt historisk samarbeidsprosjekt og gleder oss til å se resultatene, fortsetter han.

Nettsider for informasjon

Det er utviklet to nettsider som kommuniserer med både bransje og forbrukere: På matsvinn.no får matbransjen nyheter og informasjon om matsvinn, suksesseksempler samt verktøy og veiledning til å kartlegge og redusere eget svinn og i samarbeid med andre.

matvett.no finner forbrukerne informasjon om matsvinn og holdbarhet på mat, inspirasjon i form av restematoppskrifter og tips og råd til hvordan vi kan kaste mindre ved å oppbevare maten riktig og bruke sansene.

Hovedmålet er å bidra til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030 i tråd med FNs bærekraftmål. For å få til det er det nødvendig både med mer kunnskap og konkrete tiltak som omfavner hele verdikjeden for mat.

Banebrytende samarbeid

Initiativet, der konkurrerende virksomheter går sammen om felles reduksjonsmål, er unikt. Dette innebærer å måle omfanget av matsvinn hos den enkelte samt bidra til å etablere statistikk på matsvinn fra hotell, restaurant og kantine i Norge. Den treårige avtalen inkluderer også utvikling av felles verktøy for måling og rapportering, opplæring av ansatte samt felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene.

− Systematisk kartlegging av matsvinn på serveringsstedene, fra kjøkkenets produksjon til gjestenes tallerkener, er helt nødvendig for å forebygge matsvinn i verdikjeden. Det gir positiv effekt på bunnlinjen, for miljøet og for samfunnet, sier Anne-Grete Haugen i Matvett.

Alle skal med

«Kutt Matsvinn 2020» ble presentert for bransjen under Kunde- og leverandørdagene, i regi av NorgesGruppen og ASKO Servering. Denne årlige konferansen er en viktig møteplass for hele serveringsbransjen, og samler over 400 kunder og leverandører innen hotell, kantine, restaurant og servicehandel.

Et av målene i prosjektet, som løper ut 2019, er å få med så mange aktører som mulig. Derfor ble en stor del av årets konferanseprogram viet matsvinn, med innsikt, kunnskap og inspirasjon.

Trippel gevinst

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning.

Matvett har lang erfaring i å arbeide med bedrifter som vil redusere matsvinnet. Fra 20102015 oppnådde ForMat-prosjektet en svinnreduksjon på 12 prosent per innbygger i Norge. Disse erfaringene blir nyttige å ha med seg inn i «Kutt Matsvinn 2020», som Matvett vil være prosjektleder for.

Fakta:

Matvett er næringslivets satsning på å forebygge og redusere matsvinn i verdikjeden og eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens Miljøforum og NHO Reiseliv. Østfoldforskning er ansvarlig for kartleggings- og analysearbeidet i Matvett. Arbeidet støttes økonomisk også av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet samt flere andre departementer.

Powered by Labrador CMS