Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen og ferskvareansvarlig og Ane Eriksen Lierhagen på MENY Skøyen.
Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen og ferskvareansvarlig og Ane Eriksen Lierhagen på MENY Skøyen.

God utvikling i et tøft marked

Driftsinntektene første halvår er på 43 865 MNOK, en økning på 2,5 prosent. Endringen viser at våre kjeder gjør det bra i konkurransen om dagligvarekundene. Driftsresultatet (EBIT) er på 1 823 MNOK sammenlignet med 1 611 MNOK første halvår i fjor, og driftsmarginen (EBIT) er opp 0,4 prosentpoeng til 4,2 prosent.

Publisert

Alle våre kjeder styrker sin markedsposisjon, og samlet er vi vekstvinner første halvår.

- Et tøft marked der alle vil inn preges av lav vekst, og vi er derfor veldig fornøyd med en vekst som er ett prosent høyere enn markedsveksten, sier konsernsjef Runar Hollevik. Vi får god effekt av de investeringene som er gjennomført for mer effektiv drift, og lønnsomheten styrkes samtidig med at vi gir kundene billigere og bedre handleopplevelser, sier Hollevik.

Med 41 0000 ansatte fra 70 nasjonaliteter er NorgesGruppen representert over hele landet med kjedene MENY, SPAR, KIWI, Joker, Nærbutikken, Deli de Luca, Jafs og MIX. Regnskapet omfatter pr. første halvår 840 egeneide butikker.

Supermarkedene vokser mest av dagligvarekjedene

Ca. 70 prosent av veksten til NorgesGruppen er fra sammenlignbare butikker. MENY har 3,2 prosent sammenlignbar vekst med en økning i antall kunder og er vekstvinneren i markedet første halvår.

KIWI fortsetter den gode utviklingen i markedet. Både KIWI og SPAR har etablert flere nye butikker siste år. Joker har en liten nedgang i antall butikker, men opprettholder sin solide posisjon i markedet.

Nye steg i arbeidet med bærekraftig drift

NorgesGruppens forretningsområder har første halvår tatt nye steg for en bærekraftig og klimanøytral virksomhet. På ett år har vi redusert 450 tonn plastemballasje, vi er i rute for å nå målet på 25 prosent redusert matsvinn innen 2020 og ASKO er selvforsynt med egen fornybar energi hva gjelder elektrisitetsforbruk. NorgesGruppen har etablert et grønt rammeverk for obligasjonslån til investeringer i klimavennlig distribusjon, miljøbygg og fornybar energi.

NorgesGruppen har styrket konkurransekraften til over 1 000 kjøpmannseide butikker over hele landet. Ca. 65 prosent av NorgesGruppens butikker og utsalgssteder drives av selvstendige kjøpmenn.

Resultatrapporten er tilgjengelig på selskapets nettside http://www.norgesgruppen.no/finans/rapporter/

Powered by Labrador CMS